Basware

Ekonomichefer tror inte på sina egna siffror

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 17:44 CET

Ekonomichefers bristande överblick över central ekonomisk information sviker förtroendet för deras egen avdelning och verksamhetens samlade resultat. Detta kan i sin tur leda till tvivel om företagets räntabilitet. På grund av bristande information har många företag svårt för att fatta rätt beslut, sätta rätt prognos och arbeta utifrån rätt information om utgifterna.

Endast 45 procent tror på den egna avdelningens siffror

Endast 45 procent av de tillfrågade ekonomicheferna känner att de kan lita på att de har rätt siffror. Detta visar en internationell undersökning bland 550 ekonomichefer i företag med mellan 1 000 och 50 000 anställda, utförd för Basware av researchföretaget Loudhouse. Rapporten Cost of Control 2010 - Where is the money, är framtagen av professorerna Markus Maedler och Adrian Fone från IESE Business School i Barcelona samt Steve Jones och Mark Frohlich från Kelley School of Business i Indianapolis.

Farzin Saber vid Inköpsavdelningen på Deloitte Business Consulting känner igen rapportens slutsatser från sin egen erfarenhet av företag och säger: ”Ekonomichefer är oroliga för om de har rätt information kring var det finns möjlighet att gå med vinst och var det finns risker som kräver åtgärder. Ändamålsenlig hantering av kostnader, effektiva förbättringar, tvärfunktionellt samarbete mellan avdelningarna och till slut verksamhetens samlade vinst och riskhantering är alla beroende av korrekt finansiell information”.

Den verksamhetskritiska kunskapen går förlorad

Den skandinaviska delen av undersökningen, i vilken 100 verksamheter deltog, visar att 74 procent av kostnaderna genereras av inköpsavdelningen men att över hälften rapporterar direkt till styrelsen utan att gå via ekonomiavdelningen.

Mats Norbäck, försäljningschef för Basware Sverige berättar om slutsatserna av undersökningen: ”Det finns en stigande medvetenhet om att det är något som är allvarligt fel i den interna överblicken över finansiell information hos många verksamheter.” Han fortsätter: ”Det är av yttersta vikt för ett företag att ha full inblick i vad dess pengar används till. Det är först när företaget har full överblick över sina resurser som de kan fatta rätt finansiella beslut”.

 

 

Fyra goda råd från Basware

  1. Full insyn: Det är av avgörande betydelse att företaget har full insyn i både direkta och indirekta utgifter. Det är först när företaget har en samlad bild av kostnaderna som de kan fatta svåra ekonomiska beslut.
  2. Kostnadskontroll: Företagen måste försäkra sig om att de har kontroll över vem som kan använda pengarna och till vad. Detta leder till bättre verksamhetsprocesser och ekonomistyrning.
  3. Effektivitet: Alltför få företag har automatiserat sina inköps- och fakturahanteringssystem. Det finns ett mycket tydligt sammanhang mellan förtroendet för företagets siffror och automatiserade system.
  4. Samarbete: Endast genom ett bra strategiskt samarbete kan inköps- och ekonomiavdelningarna fatta beslut som är fördelaktiga för hela företaget. Samarbetet måste starta på ledningsnivå och sedan löpa nedåt i organisationen.

 

 

FAKTA

Om undersökningen Cost of Control 2010

  • Undersökningen Cost of Control 2010, Where is the money? ger en inblick i de värderingar och prioriteringar som ligger till grund för ekonomichefers beslut och rekommendationer från olika typer av verksamheter.
  • Deltagarprofil: 550 respondenter på ledande ekonomipositioner såsom ekonomichefer, varav 100 från Skandinavien.
  • Företagsprofil: Företag med mellan 1 000 och 50 000 anställda i USA, Storbritannien, Skandinavien, Tyskland, Benelux, Österrike, Frankrike och Australien. Ett typiskt företag som ingår i undersökningen ser ut så här:

 

Kontakt:

För ett svenskt perspektiv och ytterligare kommentarer till undersökningen kan du kontakta:

Mats Norbäck, försäljningschef för Basware Sverige
telefon 070-325 44 02, e-post: mats.norback@basware.com

Odd Roar Trapnes, VD Basware Scandinavia
tel.
+47 23 37 03 00, odd.roar.trapnes@basware.com

 

 

BILDER

För bilder, kontakta per.uppman@time.se, tlf 0708-150 350

 

Fakta om Basware

Med fler än 1 500 kunder och 1 miljon användare i över 50 länder är Basware en av världens ledande leverantörer av lösningar för hela inköp- till betalningsprocessen (Purchase2Pay). Med Basware kan företag avsevärt minska sina kostnader samt få insyn och kontroll över hela processen, från upphandling, avtalshantering, inköp, leverantörssamarbete, reseräkningar och utlägg till 100% e-faktura, ordermatchning och fakturahantering! Lösningarna finns i Europa, Amerika, Asien, Afrika och Australien genom ett omfattande nätverk av Basware-kontor och samarbetspartners. En investering i Basware ger snabb avkastning och lösningarna finns att få installerade såväl som tjänst (SaaS). Basware bildades 1985 och är börsnoterade i Helsingfors. Basware har huvudkontor i Finland och har tolv dotterbolag, spridda i Europa, Asien, Australien och USA. Mer information finns på www.basware.se