Compare Karlstad

Ekonomikompetens: Xledger – det ledande affärssystemet i molnet

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 09:19 CEST

Bilden: Veronica Ekberg och Stefan Ahlmark på Ekonomikompetens.

Precis som många mjukvaruföretag erbjuder idag allt fler leverantörer av affärssystem sina tjänster via internet, i form av s.k. SaaS-tjänster (=Software as a Service). Xledger är det affärssystem som har funnits längst i molnet och som är ledande när det gäller marknaden för tjänste- och projektintensiva verksamheter. Ekonomileverantören Ekonomikompetens – som är Xledgers certifierade partner sedan 2010 - har stor nytta av Xledger i sin egen verksamhet och koncern.  

Xledger har under 10 års tid levererat sitt moderna och helt webbaserade affärssystem till mindre och medelstora ekonomi- och projektinriktade verksamheter. Något som resulterat i ett molnbaserat affärssystem som idag befinner sig i framkant på många områden.

Många fördelar

Bortsett från att Xledger är tillgängligt från vilken PC/Mac/SmartPhone eller surfplatta som helst innebär systemet även många andra fördelar i jämförelse med likvärdiga traditionella affärssystem:

  • Automatiserade funktioner - såsom bankavstämning, fakturahantering, OCR-tolkning, scanning samt automatisk valuta- och koncernhantering m.fl.
  • Alltid senast uppdaterade version – ingen extra kostnad för uppgraderingar.
  • Globala och regionala regelverk (ex. traktamentes- och momsregler) - som är installerade från början och underhålls centralt. Xledger finns idag för både Sverige, Norge, England och USA.
  • Kort implementeringstid – det egenutvecklade implementeringsverktyget XIM resulterar i en genomsnittlig tid på ca. 4-5 dagar innan ett medelstort/större företag har systemet i full gång.
  • Lägre kostnad – själva införandet kostar mindre än traditionellt installerade system och man betalar endast för faktiskt nyttjande. Inga årliga licensavgifter.

Arbetsdelning görs enklare

Xledger underlättar även arbetsdelning, såväl internt som i de fall då en extern ekonomibyrå anlitas. Något som ekonomileverantören Ekonomikompetens (Xledgers första certifierade partner i Sverige sedan 2010) har haft stor nytta av i sin egen verksamhet och koncern.  

”Med hjälp av Xledger kan vi idag inte bara erbjuda våra kvalificerade ekonomi- och redovisningstjänster till våra kunder utan även ge dem ett affärssystem som automatiserar flera av deras ekonomiprocesser, berättar Stefan Ahlmark VD på Ekonomikompetens. Både vi och kunden kan ha full tillgång till systemet och kunden kan då snabbt få en uppdaterad överblick över deras ekonomiska situation”, fortsätter han.

”Med Xledger förenklas även samarbetet med kunden i de fall då kunden önskar utföra delar av ekonomifunktionen själv. Eftersom alla har egna roller i systemet och det är tillgängligt när som helst och från var som helst kan vi som extern part utföra vissa delar och kunden andra. Självklart levererar vi även systemet till företag som inte har behov av att samtidigt köpa ekonomitjänster”, avslutar Stefan Ahlmark.

Certifierade konsulter

Att Ekonomikompetens är certifierad partner till Xledger innebär även att de har certifierade konsulter som alla i grunden är duktiga ekonomer. Något som många gånger är avgörande för hur effektiv implementeringen av molnbaserade system blir eftersom dessa inte kräver lika hög grad av tekniskt kunnande. Av större vikt är förståelsen för själva ekonomiprocessen och hur denna har utvecklats samt sättet man arbetar på inom en ekonomifunktion.

Totalt är det idag drygt 3.700 företag som har valt att använda Xledger, varav Ekonomikompetens är ett.