Stockholms Läns Landsting

Ekonomin tvingar fram beslut om Rullstolstaxi (s)

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 16:11 CEST

Med anledning av dagens ärende om ändrad prissättning för tjänsten Rullstolstaxi ger Färdtjänstnämndens ordförande Johan Sjölander (s) följande kommentarer:

- Vi kan inte komma ifrån att Färdtjänsten enligt dagens villkor är kollektivtrafik. Som all kollektivtrafik kommer det även framöver innebära en kompromiss där vi av ekonomiska skäl måste låta kunderna dela fordon och åka tillsammans, säger Johan Sjölander (s).
- Vill vi att rullstolsbundna även i framtiden ska kunna resa obegränsat för samma pris som ett SL-kort så kräver det ett kompromissande där man som kund måste acceptera den inskränkning i friheten som samplanering av resor innebär.

- Rullstolstaxi är en bra försöksverksamhet som vi lärt oss mycket av, bland annat tillgängligheten nattetid. Det positiva kommer vi nu införa på den ordinarie färdtjänsttrafiken. Men tyvärr är dagens Rullstolstaxi helt enkelt för dyr för att vi ska ha råd att låta den ersätta den ordinarie trafiken med Färdtjänstfordon.

- Det är viktigt att komma ihåg att Rullstolstaxi kommer finnas kvar, även efter dagens beslut. Liksom för övriga färdtjänstkunder innebär det att man som resenär fritt disponerar taxin och betalar 50 procent av resans pris, säger Johan Sjölander (s) avslutningsvis.

Fakta om dagens beslut om taxeförändringar i färdtjänsten


Fullmäktige har idag att besluta om två taxeförändringar i färdtjänsten. Dels att höja priset för en enstaka färdtjänstresa från 50 till 70 kr, dels att tjänsten Rullstolstaxi jämställs med tjänsten Taxi för eget bruk. Bakgrunden till båda besluten är att färdtjänsten enligt prognoser riskerar överskrida sin budget med 20 miljoner kr.
Beslutet om ändrade regler för Rullstolstaxi innebär ingen inskränkning i möjligheten att resa med färdtjänsten. Rullstolsbundna har liksom tidigare rätt till obegränsat resande med ordinarie Färdtjänstfordon. Själva fordonen, små bussar med bakgavellyft, är dessutom ofta samma som taxiföretagen använt vid Rullstolstaxi.

Det höjda priset på en resa med färdtjänsten gäller upp till högkostnadsskyddet, som är oförändrat. Nivån på högkostnadsskyddet är samma som priset på SL:s 30-dagarskort, vilket innebär 300 kr per månad för pensionärer och ungdomar och 500 kr per månad för övriga.

Skillnaden mellan resor med Rullstolstaxi och Färdtjänstfordon är att resor med Färdtjänstfordon på samma sätt som övriga färdtjänstresor samplaneras. Rullstolstaxi har istället inneburit att kunden, som vid en vanlig taxiresa, ringer direkt till en taxiväxel och beställer en taxibil utanför färdtjänstens samplanering.

Samplanering innebär att färdtjänsten, när så är möjligt, planerar resorna så att personer med likartad resväg och tidpunkt kan åka tillsammans. Samplanering sker av ekonomiska skäl och innebär, liksom all kollektivtrafik, en nödvändig kompromiss mellan ekonomi och tillgänglighet. Maximal mertid för att en resa ska tillåtas samplaneras är 30 minuter.

Trots samplaneringen finns ingen absolut tidsgräns för när en resa med Färdtjänstfordon måste beställas. I dagsläget beställs hälften av alla resor med Färdtjänstbuss samma dag som resorna utförs. 20 procent av resorna beställs inom en timme från avresa.

För mer information, kontakta färdtjänstnämndens ordförande Johan Sjölander (s), 070-7374170 eller pressekreterare Mårten Levin (s), 070-7374235