Dialogos Förlag

Ekonomisk debatt och idéutveckling i Sverige under 400 år - föreläsning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 15:06 CEST

Genom tiderna har Sverige haft en rad spännande nationalekonomersom på olika sätt har flyttat forskningsfronten framåt. Gunnar Myrdal sade en gång att nationalekonomin är ”samhällsvetenskapernaskavalleri”. Vissa ekonomer kan liknas vid kavallerister, som spränger framåt med dragna sablar och attackerar sin tids etablissemang och slentrianmässiga tänkande. Själv utgjorde Myrdal under 1920- och 1930-talen sinnebilden av en sådan kavallerist, men sedan han själv blivit en del av etablissemanget klagade han över yngre generationer av kavallerister som attackerade hans egna teorier. Och så måste det vara inom varje vetenskap: tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång. 

Föreläsaren, professor Mars Persson, tecknar några ekonomporträtt ur den nyligen utkomna boken ”Svenska nationalekonomer under 400 år”. Vi möter där en fascinerande samling av prudentliga byråkrater, himlastormande genier, noggranna analytiker, politiska revolutionärer och ambitiösa karriärister.

Dialogos Förlag i samarbete med Kungliga Myntkabinettet.

Om entré, tider mm läs mer på http://www.myntkabinettet.se/kalendarium/forelasningar_2

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.