Folksam

Ekonomisk kris slår mot svenskarnas semestrar

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 15:10 CEST

Varannan semester har påverkats av den ekonomiska krisen. Det visar en ny undersökning från Folksam*. Svenskarna handlar mindre när de är ute och reser och väljer att i högre utsträckning semestra hemma i Sverige istället för att åka utomlands.
Folksam har låtit Sifo undersöka om svenskarnas semestervanor påverkas av den ekonomiska krisen. Resultatet visar att det ekonomiska läget får konsekvenser för 54 procent av svenskarnas sommar- och semesterplaner.

- Sifforna visar att den ekonomiska krisen tagit sig djupt in i folkhemmet. Inte bara de som direkt berörs av krisen ändrar sina res- och köpvanor utan en majoritet av svenskarna verkar hålla igen på utgifterna, säger Karin Yderling på Folksams reseskadeavdelning.

Undersökningen visar också att 17 procent av svenskarna väljer att semestra i Sverige denna sommar. Lika många uppger att de kommer att shoppa mindre när de åker utomlands. 16 procent väljer billigare resmål och nio procent väljer billigare boende på semestern. Lika många semestrar under en kortare tidsperiod som en konsekvens av den ekonomiska krisen.

Dessutom visar undersökningen betydande regionala skillnader. Sörmlänningars, kalmarbors och skåningars semestrar påverkas mest. Stockholmares, kronobergares och upplänningars påverkas i minst utsträckning.

- Oavsett ekonomiskt läge är det viktigt att se över sitt reseskydd. Man kan spara på mycket, man kan shoppa mindre, men att åka utan fullgott försäkringsskydd är en risk som jag hoppas att ingen tar, avslutar Karin Yderling.

Sammanfattning av undersökningen:

  • 54 procent av svenskarna uppger att den ekonomiska krisen påverkar deras semestervanor. Sörmlänningar, kalmariter och skåningar uppger i högst utsträckning att de påverkas, 60 procent, uppsalabor i minst utsträckning, 42 procent.
  • 17 procent uppger att den ekonomiska krisen gör att man shoppar mindre på resmålet. Lika många uppger att de semestrar i Sverige istället för att åka utomlands. 16 procent uppger att de väljer billigare resmål.
  • Västgötarna drar helst ner på shoppingen, 21 procent, medan jönköpingsborna är de svenskar som i störst utsträckning väljer att semestra i Sverige istället för att åka utomlands, 26 procent.
  • Nio procent uppger att de väljer billigare semesterboende och lika många semestrar under en kortare tidsperiod som en konsekvens av den ekonomiska krisen.
  • Hallänningar sparar gärna på semesterboendet, 14 procent, till skillnad från västmanlänningarna, fyra procent.
  • 49 procent av svenskarna uppger att de inte kommer att åka utomlands i sommar. Tolv procent kommer att resa inom Norden och 26 procent i Europa.


Se bilagor för länstopplistor samt resultattabeller.

*Sifo Research International har på uppdrag av Folksam genomfört undersökningen under perioden 11-26 juni. 4200 svenskar mellan 18 - 65 år deltog i undersökningen. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ.
För ytterligare information:
Karin Yderling, Folksams reseskadesavdelning, 031-774 40 64, 0708-31 50 84