Com Hem AB

Ekonomisk rapport januari-september 2006: Fortsatt stark tillväxt för Com Hem under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:21 CET

Com Hem stärker resultatet, ökar försäljningen med 55 000 nya abonnemang och tar marknadsandelar inom samtliga tjänsteområden under tredje kvartalet. Störst är tillväxten inom bredband och telefoni med 24 000, respektive 21 000 nya abonnenter.
– Com Hems starka tillväxt fortsätter inom alla tjänsteområden och efterfrågan på vårt triple play-erbjudande Com Bo är fortsatt hög. Samtidigt ökar våra marknadsandelar, i synnerhet inom telefoni, vilket är oerhört roligt. Vår bedömning är att tillväxten kommer vara fortsatt god framöver, säger Gunnar Asp vd för Com Hem.

Under perioden januari-september ökade nettoomsättningen med 21 procent till 2 266 MSEK (1 876)*, EBITDA-resultatet med 26 procent till 960 MSEK (761) och EBITDA-marginalen med 1,7 procentenheter till 42,3 procent (40,6). Den positiva utvecklingen beror på en stark tillströmning av nya kunder inom alla tjänster, men framför allt inom bredband och telefoni.

Under tredje kvartalet ökade antalet bredbandskunder med 24 000 till 382 000, antalet digital-tv-kunder med 10 000 till 317 000 och antalet telefonikunder med 21 000 till 145 000. Även antalet triple play-kunder fortsatte att öka och per den 30 september abonnerade 70 000 kunder på alla tre tjänster; digital-tv, bredband och telefoni från Com Hem. Det motsvarar en ökning med 8 000 abonnenter sedan andra kvartalet. Com Hem fortsätter att genomföra stora investeringar i det egna nätet, vilket ger fler kunder tillgång till alla tre triple play-tjänster.

Under perioden ökade Com Hem även sin marknadsandel inom samtliga tjänsteområden**. Per den 30 september levererade Com Hem bredband till 17 procent och digital-tv till 16 procent av de svenska hushållen. Marknadsandelen för telefoni, inom Com Hems telefoniuppgraderade bestånd, var 14 procent (5 procent).

OBS! Resultattabell finns i bifogad PDF-fil

* Siffrorna inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2005
** Källa: MediavisionFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Asp, vd Com Hem Tel: 08-553 630 08 E-post: gunnar.asp@comhem.com

Bernt Andersson, ekonomichef Com Hem Tel: 08-553 632 83 E-post: bernt.andersson@comhem.com

Bernd Schmitz, tf informationschef Com Hem Tel: 0771-66 00 00 E-post: bernd.schmitz@comhem.com
Com Hem är Sveriges ledande leverantör av triple play-tjänster - tv, bredband och telefoni. Drygt en tredjedel, 1,75 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud samt prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för bredband och fast telefoni. Com Hem erbjuder även interaktiva tjänster som underlättar drift, kommunikation och underhåll för fastighetsägare. Företaget grundades 1983, har cirka 700 anställda och huvudkontor i Stockholm. Ägare är The Carlyle Group och Providence Equity. För mer information, se: www.comhem.se