Svenska Spel

Ekonomisk rapport: Svenska Spel kvartal 3 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 16:20 CEST

Svenska Spelkoncernen fortsätter att betala tillbaka högre vinstandel till spelarna. Ökad återbetalning, rökförbud samt en intäktsvecka mindre än 2004, påverkar Svenska Spels resultat negativt i tredje kvartalet.
Koncernens bruttoomsättning till och med tredje kvartalet 2005 uppgick till MSEK 14 441 en minskning med 3,3 procent jämfört med samma period föregående år (14 934). Resultatet uppgick till MSEK 3 381 (3 637).

Orsakerna till det minskade resultatet står främst att finna i att sportspelsmarknaden återigen drabbats av lågt spelnetto hänförligt till ovanligt många favoritsegrar under perioden samt att perioden innehåller en intäktssvecka mindre än 2004. Vidare har rökförbudet påverkat intäkterna från Svenska Spels restaurangspel, Jack Vegas, som minskar för första gången.

 

Trenden mot snabbare spel fortsätter. Ett undantag, och samtidigt ett lysande exempel på att det går att utveckla och förnya de klassiska spelen, är Lotto som tack vare Drömvinsten ökat sin omsättning med 8,5 procent till och med tredje kvartalet 2005.
– Vi är mycket nöjda med att ha lyckats med den stora utmaningen att utveckla Lotto, säger Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink.

Svenska Spels internetspel www.svenskaspel.se har under kvartalet fortsatt att ligga på en tillväxtnivå på cirka 30 procent.
– Vi behöver dock tillstånd för nätpokern och högre återbetalning för att återta förlorade marknadsandelar från de utländska spelbolagen, avslutar Jesper Kärrbrink.

Svenska Spels ordinarie bolagsstämma (årsstämma) kommer att hållas den 27 april 2006 i Visby.

För mer information kontakta:
Jesper Kärrbrink, vd Svenska Spel, tel. 070-536 26 36.
Claes Tellman, kommunikationsdirektör Svenska Spel, tel. 070-399 62 81.
Eller besök: www.svenskaspel.se/pressen