Utrikesdepartementet

Ekonomisk tillväxt blir ny policy inom bistånds- och utvecklingspolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 10:01 CET- Med denna policy förtydligar regeringen sin syn på betydelsen av ekonomisk tillväxt som medel för att skapa utveckling och minska fattigdom. För första gången tas ett helhetsgrepp för betydelsen av ekonomiskt tillväxt och gäller såväl svenskt bilateralt som multilateralt utvecklingssamarbete, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Det är otvetydigt att ekonomisk tillväxt är helt avgörande för fattigdomsminskning. Det finns inga exempel på länder som framgångsrikt bekämpat fattigdom utan en uthållig ekonomisk tillväxt.

Regeringen anser att Sverige kan bidra till ekonomisk tillväxt i fattiga länder genom arbetet inom den samlade utvecklingspolitiken. Tillväxtpolicyn fokuserar på utvecklingssamarbetet inom områden med särskilt stor effekt att minska fattigdom genom att fattiga människor ges möjlighet att delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt. Policyns övergripande mål för ekonomiskt tillväxt inom utvecklingssamarbetet är: förbättrade förutsättningar för hållbara tillväxtprocesser i fattiga utvecklingsländer.

Tyngdpunkten i åtgärder och områden ligger på låginkomstländer, vilket är den grupp som står i fokus för merparten av det svenska utvecklingssamarbetet.

Som ytterligare ett led i den nya politiken presenterar biståndsministern imorgon fredag, Rådet för Näringsliv och Utveckling. Rådet ska bistå regeringen med råd om hur det svenska näringslivets erfarenhet, kompetens och resurser bäst kan tas tillvara och bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU).


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressinbjudan: Gunilla Carlsson presenterar regeringens Råd för Näringsliv och Utveckling (http://www.regeringen.se/sb/d/12695/a/139409)