Länsförsäkringar

Ekonomisk utveckling för kunder i Länsförsäkringar Liv under 2006

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:07 CET

– God värdetillväxt på våra kunders sparande kännetecknar året som gått. Alla förvaltningsformer – traditionell förvaltning, fondförvaltning och Nya Världen – var framgångsrika. Även vår nya sparform för privat pensionssparande, Försäkrad Pension, gav god värdetillväxt. Försäkrad Pension, som lanserades under första halvåret, ger våra kunder möjlighet att vara med och tjäna på börsuppgångarna, utan risk att förlora när börsen faller. Under året har vi också förfinat vårt fondförsäkringsutbud med fonder från tio välrenommerade förvaltare, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Traditionell förvaltning
• Totalavkastningen under 2006 uppgick till 8,3 procent (14,9).
• Återbäringsräntan är för närvarande 8 procent före avgifter och avkastningsskatt.
• Solvensen uppgick till 136 (126) procent.
• Konsolideringen uppgick till 114 (114) procent.
Nya Världen-förvaltning
• Nya Världens avkastning under 2006 uppgick till 11,1 (17,1) procent.
Fondförvaltning
Aktiemarknaden steg på bred front under 2006, vilket bidrog till positiv utveckling för aktiefonderna i Länsförsäkringars fondutbud. Tre fjärdedelar av fonderna gav positiv avkastning under året. De tio fonder som hade högst avkastning steg med i genomsnitt med 36 procent. Bland de fonder som gått bäst finns de som placerar på tillväxtmarknader i Indien, Kina och Ryssland. Även fonder med placering i Sverige, och då främst i småbolag och fastigheter, utvecklades starkt.

Se hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.