Umeå kommun

Ekonomiska effektiviseringar inom hälso- och sjukvård i hemmet

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 12:35 CEST

Det krävs åtgärder för att sänka kostnaderna inom hälso- och sjukvård i hemmet. Äldrenämnden godkände den åtgärdsplan för ekonomiska effektiviseringar som presenterades torsdag 1 september.

– Sedan kommunen tog över ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet har ambitionsnivån höjts i jämförelse med den summa som skatteväxlades. Detta gör att vi har en verksamhet som dras med stora minusresultat. Äldrenämnden har därför idag tagit ett inriktningsbeslut där förvaltningen ges i uppdrag att utreda och arbeta vidare med ett antal aktiviteter för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvård i hemmet, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Åtgärder för att sänka kostnaderna:

  • Stor restriktivitet för att minska personalkostnader genom vakanshållning vid avslut av anställning samt vid långtidsfrånvaro
  • Minskade driftskostnader genom stor restriktivitet vid inköp
  • Effektivisering genom förändrat arbetssätt vid den första kontakten med verksamheten
  • Ökade intäkter genom avgiftsbeläggning på t.ex. hembesök
  • Minskade kostnader genom utvecklat samarbete med hemtjänst
  • Effektivisering genom att samla äldreomsorgens hälso- och sjukvårdskompetens och styra resurser utifrån behov

Målet är att verksamheten ska ha en ambitionsnivå som motsvarar den summa som skatteväxlats med landstinget. I november presenteras en detaljerad beskrivning av åtgärderna.

Flera faktorer påverkar behovet av effektiviseringar. Antalet sjuka äldre ökar, det sker neddragningar av vårdplatser på NUS och personer blir snabbare utskrivningsklara. Detta gör att antalet personer med behov av hemsjukvård ökar. Dessutom föreslås mer vård bedrivas i primärvård vilket sannolikt kommer att öka vårdtyngden för kommunen.

Mer information

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85 janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95 veronica.kerr@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.