Motala kommun

Ekonomiska mål uppfyllda

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 10:23 CET

Den ekonomiska prognosen för Motala kommun 2006 visar på en ekonomi i balans med ett överskott beräknat till 76 miljoner kronor.
Idag har Motala kommuns budgetuppföljning per den 31 oktober 2006 presenterats för kommunstyrelsen. Uppföljningen baseras på årets tio första månader och prognosen för 2006 visar på en ekonomi i balans eftersom överskottet beräknas till 76 miljoner kronor. Kommunens ekonomi är som helhet i balans.

De ekonomiska målen kommer under 2006 att uppfyllas. Det budgeterade resultatet för 2006 är 32 miljoner kronor och således visar prognosen ett överskott mot budgeten med 44 miljoner kronor. Det är framförallt de finansiella posterna som visar en positiv budgetavvikelse.

- Att kommunen även under 2006 visar på en ekonomi som motsvarar de ekonomiska målen är givetvis positivt. Varje år måste vi ha ett resultat som uppfyller de ekonomiska målen, detta för att kommunens ekonomi även långsiktigt ska vara i balans. Det som oroar är att nämnderna och styrelsen totalt sätt inte klarar av att hålla sina ekonomiska ramar. Kommunen måste tänka långsiktigt och de beslut som kommunen nu fattar ska den bära frukt av vid nästa konjunkturnedgång menar kommunens ekonomichef Anders Neuman.

Kontakt:
Anders Neuman
Ekonomichef, Motala kommun
0141-22 50 37
070-209 51 90