Sida

Ekonomiska oegentligheter i samarbete med tanzaniska riksrevisionen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:50 CET

Sida kommer begära tillbaka ca 4,7 miljoner kronor från den tanzaniska riksrevisionen eftersom myndigheten inte kan redogöra för hur delar av utvecklingsstödet har använts.

Samarbetet mellan Sida och National Audit Office har pågått sedan 2004 med målet att stärka revisionsförmågan i landet och Sverige har förbundit sig att bidra med drygt 63 miljoner kronor. En extern revision, som gjorts på uppdrag av Sida, har visat på brister i hanteringen av stödet och att den tanzniska myndigheten inte kan redovisa för hur 4,7 miljoner kronor har använts. Sida begär därför nu att motsvarande belopp betalas tillbaka.

Riksrevisionen i Tanzania har vidtagit åtgärder och bland annat har tre personer suspenderats och är under utredning på grund av sin inblandning händelsen.

-Som riksrevision så sätter vi en standard för hela landet och den ska vara av högsta kvalité. Det är så klart utmanande för oss när något sådant här händer men det är samtidigt en möjlighet för oss att förbättra vårt arbete, säger riksrevisor Mussa Juma Assad.

Korruption är ett samhällsproblem som hindrar utvecklingen och gör det svårare att minska fattigdomen, och Sida arbetar aktivt för att upptäcka korruption och agerar alltid när det upptäcks.

- I det här ärendet har riksrevisorn visat stor beslutsamhet med att själva komma till rätta med problemen och vi har fortsatt förtroende för myndigheten som är en respekterad institution både i Tanzania och internationellt, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se