Svenskt Friluftsliv

Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv - svenskarnas utgifter närmare 100 Mdr kronor per år

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 08:53 CEST

Välkommen att närvara vid seminarium där författaren av rapporten Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv, professor Peter Fredman, presenterar nya resultat om svenskarnas ekonomiska utgifter för friluftsliv, värdering av friluftsliv samt friluftslivets effekter på ekonomi och arbetstillfällen.


- Syftet med studien har varit att ta fram ny kunskap kring friluftslivets ekonomiska värden.
Kunskap som dels kan användas för att ställa friluftslivet i relation till annan verksamhet i samhället, dels belysa hur friluftslivet bidrar till samhällsekonomin, så att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas i Sverige, säger professor Peter Fredman som är huvudförfattare till rapporten.

Studien har genomförts på uppdrag av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket, forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring samt professuren i naturturism vid Etour.
Ansvarig för projektet och huvudförfattare till rapporten är professor Peter Fredman vid Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet Etour.

Media är välkomna att delta. Anmälan görs till Anita Brodén,
anita.broden@riksdagen.se.


Dag: 14 oktober 2010
Tid: kl 13.00 – 15.00
Plats: Templum, Sveriges Riksdag

Program och tider
13.00 – 13.15, Välkommen och inledning, Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, Anita Brodén (fp), riksdagsledamot, Gunvor G Ericson (mp), riksdagsledamot, Irené Oskarsson (kd), riksdagsledamot.
13.15 – 13.45, Friluftspolitik i Norge, Lasse Heimdal, generalsekreterare, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
13.45 – 14.15, Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv, Professor Peter Fredman, Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet Etour.
14.15 – 15.00, Diskussion, frågestund och sammanfattning

För ytterligare information:
Anita Brodén, riksdagsledamot, tel 070-202 13 18
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, tel 070-433 51 47


Välkommen!

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är talesman för det svenska friluftslivet och friluftsorganisationerna i Sverige. Svenskt Friluftsliv arbetar för att bevara och utveckla förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv och värna allemansrätten. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv – idag och i framtiden. Svenskt Friluftsliv har 22 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet och Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.