Landstinget Kronoberg

Ekonomiskt överskott, men kärv ekonomi

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 17:01 CET

Ytterligare information:
Landstingsråd Suzanne Frank (m), ordförnde, tel 0470-58 85 82, 0709-84 45 82
Landstingsråd Paul Johansson (c), förste vice ordförande, tel 0470-58 85 81, 0709-84 43 97
Rolf Sällryd (kd), tel 0470-58 85 15, 0706-64 13 53
Landstingsdirektör Sture Andersson, 0470-58 85 84, 0709-84 45 84

Det ekonomiska resultatet för Landstinget Kronoberg 2006 visar 29 miljoner kronor i överskott.

Det är 5 miljoner lägre än budgeterat men uppfyller fullmäktiges mål om ett sammanlagt resultat på 75 mkr åren 2005-2006. Mer detaljerad information om föregående års resultat presenteras i kommande årsredovisning.

I ett längre perspektiv är det ekonomiska resultatet otillräckligt. För att uppfylla statens krav på ekonomisk balans och återställa tidigare års underskott krävs 60-70 miljoner i överskott de närmaste åren. Den senaste tidens kostnadsutveckling för t ex läkemedel och köpt vård, pensionskostnader samt effekter av skatteutfall och utjämningssystemet understryker behovet av ekonomisk återhållsamhet.

– Vi ligger mycket bra till när det gäller nationella jämförelser över medicinsk kvalitet, kostnadseffektivitet, tillgänglighet till närsjukvården och kundnöjdhet, säger landstingssstyrelsens ordförande Suzanne Frank. Men ska vi kunna upprätthålla detta framöver och även kunna skapa utrymme för att göra satsningar när det behövs måste vi åstadkomma en sundare ekonomi. Den ekonomiska situationen är mycket kärv och det kommer därför att krävas krafttag framöver.


Ingrid Persson
Informationschef
Tel 0470-58 86 38, mobil 0709-84 47 01