Katrineholms kommun

Ekonomiskt stöd till Katrineholms innovationsmodell

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 12:00 CET

Katrineholms innovationsmodell – från problem i vardagen till nytt värde i verksamheten – har antagits som ett NovaMedTech-projekt och får 400 000 kronor till vidareutveckling. På Furulidens vårdboende i Katrineholm har man sedan våren 2010 framgångsrikt arbetat med modellen, som visar hur man tar vara på personalens idéer till förbättringar, nya produkter eller tjänster.

Vård- och omsorgsförvaltningen har beviljats medel  från NovaMedTech för att kunna arbeta vidare med att bland annat ta fram en handbok som stöd för andra verksamheter som vill starta en liknande modell.  400 000 kronor har anslagits under ett och ett halvt år. I motiveringen till beslutet står att projektet har en kommersiell potential, en god genomförbarhet samt att det finns en entreprenöriell drivkraft i projektet för att nå marknaden.

–Tack vare det ekonomiska stöd som vi nu får kan vi vidareutveckla den framgångsrika modell, som man arbetar med på Furulidens vårdboende.  Det har stor betydelse för utvecklingen av produkter och tjänster i framtidens vård och omsorg att vi idag kan ta tillvara kunskaper och stimulera och utveckla anställdas idéer, säger Monica Johansson (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Bland personalen på Furulidens vårdboende har sex  idécoacher tidigare utbildats. Deras uppgift har varit att fånga upp idéer och inspirera.  Fem av de idéer som presenterats och ska utvecklas vidare mot kommersialisering kommer från kvinnor anställda inom äldre- och handikappomsorgen. Idéerna har utvecklats till möjliga lösningar som sedan har undersökts avseende nyhetsvärde, produktions- och marknadsmöjligheter. Här samarbetar kommunen med Katec, Katrineholms Entreprenörscentrum AB.

De pengar som nu beviljats ska göra det möjligt att erbjuda handledning och workshops på tre andra arbetsplatser, som planerar att arbeta efter en liknande modell. Några av idécoacherna kommer att agera ambassadörer och vara ett stöd vid igångsättningen. Avsikten är också att formulera en lokal innovationspolicy för hur personalens idéer ska hanteras inom vård- och omsorgsförvaltningen.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Olsson, områdeschef Furulidens vårdboende, tfn 0150-576 10
Britt-Marie Svedenberg, äldreomsorgschef, tfn 070-522 89 83

Samarbetspartners i projektet är Katrineholms entreprenörscentrum AB, Katrineholm Nyföretagarcentrum, Örebro universitet, Linköpings universitet och FoU Sörmland.

 NovaMedTech är ett projekt som vill främja utveckling av medicintekniska produkter och tjänster i  framtidens vård. NovaMedTech är en samverkan mellan aktörer inom vård, akademi och näringsliv och drivs gemensamt inom Östra Mellansverige, Sörmland, Västmanland, Östergötland och Örebro. Projektet finansieras av EU:s strukturfonder samt av landsting, kommuner och akademier i de medverkande länen.

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se