Högskolan på Gotland

Ekonomprogrammet vid Högskolan på Gotland rankas som Sveriges sjätte bästa när studenterna själva får bestämma

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 17:15 CEST

Ekonomprogrammet vid Högskolan på Gotland rankas som Sveriges sjätte bästa kandidatprogram inom ekonomi. Rankingen är den första ranking gjord utifrån studenternas perspektiv och ger en ny bild av svenska ekonomprogram på kandidatnivå. 1451 studenter från 24 ekonomprogram deltog i rankingen där studenterna själva fick avgöra både vilka urvalsparametrar som skulle inkluderas och hur tungt dessa skulle väga samt uttrycka sin egen uppfattning rörande sin skola. 

Rankingen gjordes som en del av en masteruppsats vid Handelshögskolan i Stockholm för att undersöka om tidigare rankingar speglar vad ekonomistudenter uppfattar som viktigt rörande kvaliteten på utbildningen. Resultatet från uppsatsen (vilken belönades med det högsta betyget: A) gav tydliga indikationer att tidigare rankingar ger för stor vikt åt parametrar rörande forskning och forskningsrelaterande områden som exempelvis antal publicerade vetenskapliga artiklar och priser för forskning. Vad som istället ansågs som mest centralt bland studenterna var kursrelaterade parametrar, exempelvis antal lärarledda timmar och klasstorlek, samt parametrar relaterade till karriärmöjligheter (bland annat; näringslivskontakt i utbildningen och hur många procent av de utexaminerade som fått arbete). 

Flera av de mer etablerade skolornas kandidatprogram inom ekonomi, som Stockholms universitet (placering 20 av 24), Uppsala universitet (placering 15 av 24) och Lunds universitet (placering 8 av 24), kom på betydligt lägre placeringar än de haft i tidigare rankingar. 

Medans flera mindre etablerade skolor som Högskolan Kristianstad (placering 3 av 24), Högskolan på Gotland (placering 6 av 24) samt Linneuniversitetet (placering 7 av 24) fick mer framskjutna placeringar än de fått i tidigare rankingar. Detta visar att en ranking ur ett studentperspektiv kan komma med nya insikter och att flera av de mindre etablerade skolorna har betydligt mer tillfredställda studenter än vad tidigare rankingar har kunnat påvisa.

 - Det vi ser är att vårt målmedvetna arbete med att erbjuda ekonomstudenterna en kvalificerad utbildning av engagerade lärare bär frukt. Vår satsning på Liberal Education kan också vara en bidragande positiv orsak eftersom denna utbildningsmodell på ett naturligt sätt tar hänsyn till den individuella studentens önskemål och behov, säger Mathias Cöster, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan på Gotland.

Rankingen, där totalpoängen var 100.00, följer nedan. 

1) Handelshögskolan i Stockholm 82.01 

2) Handelshögskolan i Göteborg 74,47 

3) Högskolan Kristianstad 73,31 

4) Internationella Handelshögskolan i Jönköping 70,95 

5) Handelshögskolan vid Umeå universitet 70,66 

6) Högskolan på Gotland 69,19 

7) Linneuniversitetet 67,91 

8) Lunds universitet 67,39 

9) Högskolan i Borås 67,28 

10) Linköpings universitet 67,24 

11) Högskolan i Halmstad 67,05 

12) Mälardalens Högskola 65,98 

13) Örebro universitet 64,89 

14) Luleå tekniska universitet 64,73 

15) Uppsala universitet 64,51 

16) Södertörns högskola 64,37 

17) Högskolan Väst 64,16 

18) Högskolan i Gävle 63,83 

19) Karlstads universitet 63,28 

20) Stockholms universitet 62,35 

21) Högskolan i Skövde 61,86 

22) Högskolan i Dalarna 61,54 

23) Mittuniversitetet 60,33 

24) Blekinge tekniska högskola 57,65 

För mer information kontakta: 

Mathias Cöster, universitetslektor i företagsekonomi, Högskolan på Gotland, Tel: 0498-299869

Johannes Hultberg 0736-433238 johannes@hultberg.se 

Per Jacobson 0739-035959 p.g.jacobson@gmail.com 

Eller besök vår blogg för mer detaljerad information; http://universitetsranking.blogg.se/ 

Eller läs vår uppsats; http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=1148