Sveaskog

Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen – en unik miljö som lindarna och lindgrengnagaren trivs i

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:17 CEST

I dag invigs Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen som ligger i Mälaren strax utanför Västerås. Området är unikt på många sätt. Det har med sitt läge i Mälarens skärgård ett lokalklimat som liknar södra Europas och gynnar både växter, djur och värmeälskande insekter. Unikt är även samarbetet mellan Sveaskog och länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland och det faktum att arkipelagen är både naturreservat, ekopark och Natura 2000 område.

Ekoparken tillhör två län och därför kommer tf landshövding Göran Ekström, Södermanland och länsråd Håkan Eriksson, Västmanland att tillsammans förrätta invigningen idag.

– Ekoparker är ett av Sveaskogs bidrag till den biologiska mångfalden och en central del i vår miljöpolicy. I ekoparkerna balanserar vi skogsproduktion och naturvård på ett helt nytt och unikt sätt. På Ridön ska däremot all produktionsskog användas till att skapa nya naturvårdsskogar, säger Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert.

– Ett av nyckelorden för inrättandet av ekoparken är samverkan. Det är Sveaskog och länsstyrelserna som tillsammans ansvarar för skötselplanerna som beskriver hur skogarna ska utvecklas för att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Det är ett oerhört spännande samarbete vi har påbörjat, säger Christina Lindahl, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Västmanlands län.

– Sveaskog har inventerat skogarna i ekoparken. Unika biologiska värden har hittats, bland annat ett stort inslag av ädellövträdet lind som levt kvar på öarna i tusentals år. Vi har även funnit skalbaggar som lindgrengnagare och lindsvampborrare som vanligtvis lever i mellersta Europa, säger Sveaskogs landskapsspecialist Rune Andersson.

Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen omfattar cirka 1000 hektar skogsmark. Den sammanlagda naturvårdsarealen i området blir 100 procent. Sveaskog har beslutat att inrätta 34 ekoparker runt om i landet. Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är den elfte ekoparken som invigs.

För mer information och högupplösta bilder se www.sveaskog.se/ekopark eller kontakta:
Stefan Bleckert, naturvårdschef Sveaskog, tfn 070-666 82 10
Rune Andersson, landskapsspecialist Sveaskog, tfn 070- 374 55 61
Christina Lindahl, naturvårdsdirektör länsstyrelsen i Västmanlands län, tfn 021-19 50 00