Ekoweb

Ekoweb offentliggör unika siffror: -Den ekologiska marknaden ökade 18 procent 2009

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 10:49 CET

Under onsdagens marknadsseminarium om den ekologiska livsmedelsförsäljningen
offentliggjordes unika siffror för den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige
under 2009 av oberoende och opolitiska Ekoweb (www.ekoweb.nu).
Ekoweb kunde visa att den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandel och storhushåll
sammanlagt ökade med 18 procent under 2009. Detta kan jämföras med den totala
livsmedelsmarknaden i detaljhandeln, som ökade med 4 procent. Totalt står nu ekologiska
livsmedel för en andel om 3,1 procent av den tiotala livsmedelsförsäljningen, en ökning med
0,4 procentenheter. Värdet av försäljningen för ekologiska livsmedel uppskattas till 7,2
miljarder kronor, en ökning med 1,1 miljard.
- Även om procentökningen är betydligt lägre än under rekordåret 2008 så kan man nu se att
de svenska konsumenterna har fortsatt att handla ekologiska livsmedel och marknaden
fortsätter att växa med drygt en miljard kronor. Vår prognos för försäljningen, som vi gjorde i
januari 2009, då vi förutspådde att försäljningen skulle öka med 20 procent, visade sig
stämma ganska bra, säger Cecilia Ryegård som är redaktör för Ekoweb och ansvarig för
sammanställningen.
Statistiken grundas på information från ett 100-tal företag i branschen, detaljhandelskedjorna,
grossister och återförsäljare.
Under Marknadsseminariet, som besöktes av många nyckelpersoner inom branschen bland
annat Axfood, Skånemejerier, Scan, Exportrådet och en mängd medier, offentliggjordes även
helt nya siffror för handeln av ekologiska varor mellan Sverige och övriga länder.
- Ungefär hälften av försäljningen kommer från importerade varor, en stor andel är varor som
vi inte kan odla här, som kaffe och bananer. Men vi kan också visa att det finns en import av
varor som vi själva skulle kunna odla och framställa, om det fanns tillräckligt med råvara.
Samtidigt ska vi inte glömma att vi även har en export av ekologiska livsmedel, säger Cecilia
Ryegård.
Dagen avslutades med en prognos för försäljningen av ekologiska livsmedel under 2010.
Enligt Ekoweb´s beräkningar kommer försäljningen att fortsätta öka i högre takt än för
konventionella livsmedel. Om än i lägre takt än 2009.
- Vi gör bedömningen att försäljningen kommer att öka 8-12 procent under 2010. En
anledning till att ökningstakten stannar av ytterligare är att invägningen av ekologisk mjölk
enligt våra beräkningar inte kommer att öka mer än 8-10 procent under 2010. Mejerivaror står
för mer än en tredjedel av den ekologiska försäljningen och den försäljningen kan inte öka
mer än man får in ekologisk råvara till mejerierna. Företagen fortsätter att jobba med
förädling, men vi ser färre stora produktlanseringar under 2010 totalt sett, säger Cecilia
Ryegård.
För ytterligare frågor kontakta gärna:
Cecilia Ryegård
Redaktör Ekoweb
0511-24836, 0708-152599