Statistiska centralbyrån, SCB

El fortfarande vanligast för uppvärmning i småhus

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 10:09 CEST

Energistatistik för småhus 2002:
El fortfarande vanligast för uppvärmning i småhus

Drygt en tredjedel av samtliga småhus i Sverige värms med el som enda värmekälla. Näst vanligast är kombinerad uppvärmning med el och biobränsle och därefter kommer uppvärmning med enbart olja.

Drygt en tredjedel av jordbruksfastigheterna är uppvärmda med kombinationen el och biobränslen. Näst vanligast, nästan 30 procent, är uppvärmning med enbart biobränslen. På tredje plats kommer uppvärmning med enbart el.

I genomsnitt används
•3 kubikmeter olja per småhus (exkl. jordbruksfastigheter) i hus som värms med enbart olja eller 20,2 liter olja per kvadratmeter uppvärmd area (inkl. biarea).
•21 400 kWh el i småhus (exkl. jordbruksfastigheter) som värms enbart med el eller 157 kWh per kvadratmeter uppvärmd area (inkl. hushållsel).

Sammanlagt används
•26,3 TWh el för uppvärmning och hushållsel i småhus och jordbruksfastigheter. Häri ingår även alla kombinerade uppvärmningssätt med el, olja, biobränslen och fjärrvärme.
•899 000 kubikmeter olja för uppvärmning av småhus och jordbruksfastigheter. Även blandade uppvärmningssätt ingår här. Denna mängd motsvarar ca 9 TWh.
•6,9 miljoner kubikmeter ved (travat mått) i småhus och jordbruks-fastigheter samt 571 000 kubikmeter flis/spån (stjälpt mått) och 187 000 ton pellets. Detta motsvarar ca 9,8 TWh.

Mer information:

* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som inom kort finns på SCB:s webbplats www.scb.se

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera är åtkomliga via www.scb.se .