Fortum Sverige AB

El i alla väder till Fortums kunder i Strömstads kommun

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 09:04 CEST

Fortum levererar idag el med i genomsnitt 99,98 % tillförlitlighet - men vi nöjer oss inte med det! El är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi satsar vi extra för att våra kunder ska slippa elavbrott orsakade av vädret.

På Västkusten rör det sig om en satsning på 193 miljoner kronor under 2011.

Nu startar vi ett SäkraNät-projekt sydöst om Strömstad vid Överby - Risäng.

Projektet innebär att vi byter ut 6,6 km oisolerad luftledning mot ca 10 km kabel i mark. Arbetet berör ca 47 kunder och vi beräknar vara klara med arbetet under september 2011. Sammanlagt handlar den här åtgärden om en investering på ca 3,8 miljoner kronor.

Läs mer om våra åtgärder i elnätet på fortum.se/sakranat

Media är välkomna att göra ett besök "i fält" för att på nära håll se och få information om hur arbetet genomförs. Kontakta Tomas Brunzell, kontaktuppgifter nedan.

För mer information, kontakta:

Tomas Brunzell, Chef för Fortum Distributions Landsbygdsdistribution, tfn 070-864 45 22
Carola Hjerthén, Kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com