Vägverket

El & Industrimontage Svenska AB kontrakterade för installationsarbeten för Norrortsleden

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 16:11 CET

I dag skrev Vägverket Region Stockholm kontrakt med entreprenadföretaget El & Industrimontage Svenska AB för att genomföra installationer för Norrortsleden. Kontraktssumman utgör 166 miljoner kronor.

Entreprenadens omfattning

I september 2002 togs första spadtaget för Norrortsleden. Dagens kontraktsskrivning innefattar installationsarbeten för Norrortsleden och då framför allt för den 2,1 km långa Törnskogstunneln samt trafikplats Hagbylund. Vissa anpassningar av de befintliga installationerna i Häggviksleden ingår också i arbetet. Installationerna består i huvudsak av trafikutrustningar, styr- och övervakningssystem, kameraövervakning, elförsörjning, en VA-station för rening av vägdagvatten samt olika telesystem.
- Vi är överens om att genomföra projektet i ett aktivt samarbete mellan beställare och entreprenör, så kallad partnering. Genom att arbeta mot gemensamma projektmål räknar vi med ett kostnadseffektivt genomförande av entreprenaden till nytta för båda parter, säger vägdirektör Hans Rode.

Entreprenadtid

Arbetet kan påbörjas i och med att kontraktet träder i kraft den 2 januari 2004 och beräknas vara klart under sommaren 2008.

Norrortsleden - en 16 kilometer lång tvärförbindelse

Norrortsleden är en 16 kilometer lång tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik och E 18 vid Rosenkälla. Leden ska förbättra sambanden mellan kommunerna i norra Storstockholm och skapa en snabb och säker vägförbindelse.

För mer information

Kontakta delprojektledare Urban Oreskär, Vägverket Region Stockholm, telefon: 08-757 66 58, mobiltelefon: 070-640 37 75 eller projektledare Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm, telefon 08-757 66 38, mobiltelefon: 070-515 64 56.

Region Stockholm