El & Industrimontage Svenska

El & Industrimontage Svenska AB (publ): God orderingång för INAC

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:07 CET

El & Industrimontage Svenska AB (publ): God orderingång för INAC


Framgången för El & Industrimontages dotterbolag INAC Process AB fortsätter med en god orderingång och en positiv marknadsutveckling. I november har tre nya uppdrag, som tillsammans är värda närmare 10 miljoner kronor, vunnits.

De nya uppdragen omfattar instrumentmontage till Holmen Paper AB i Braviken, GE Healthcare Bio-Sciences AB i Uppsala och Karskär Energi AB i Gävle.

- Från process- och tillverkningsindustrin möter vi en ökad efterfrågan för vår specialist kompetens inom instrumentmontage. En positiv trend på marknaden och en fortsatt god orderingång leder till att vi ser ljust på framtiden, säger Magnus Falkman, VD INAC Process AB.

INAC Process AB förvärvades av El & Industrimontage i mars 2005 och sysselsätter idag ett 70-tal resemontörer. INAC är ledande i Sverige inom instrumentmontage och är experter på installation av bland annat fältutrustning, instrument, pneumatik och klenrör.För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef El & Industrimontage Svenska AB, tfn 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com
Magnus Falkman, VD INAC Process AB, tfn 070-675 81 00, E-post: magnus.falkman@inac.seEl & Industrimontage Svenska (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 750 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftteknik, samt service och underhåll till indu­stri och offentlig sektor.

Tack vare fabrikatobundenhet och hög teknisk kompetens är El & Industrimontage en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Koncernens aktie är noterad sedan 2001 och handlas på First North.