Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

El Sistema till Umeå. Yngre får ett musikaliskt språk

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 12:30 CEST

Polarprisade musikundervisningen El Sistema, där musik används som verktyg för barns sociala och mänskliga utveckling, etableras i Umeå i samarbete med Umeå Musikskola och NorrlandsOperan. Umeå musikskola får 400 000 kr av kulturhuvudstadsutskottet för 2013 och 800 000 kr reserveras för 2014 för genomförande av El Sistema Umeå. I detta ingår konserten ”Musik från Stunder när livet var som bäst”.

El Sistema grundades 1975 av den venezuleanska musikern, kompositören och politikern José Antonio Abreu som vann svenska Polarpriset 2009 för att han med El Sistema ”lyft fram traditionella värden som respekt, gemenskap och medmänsklighet och givit hundratusentals ungdomar redskap att lämna fattigdomen”.

El Sistema började som ett socialt projekt bland fattiga barn i Venezuela. Metoden är nu spridd globalt och Umeå blir den nordligaste El Sistema-staden i världen. I Umeå kommer El Sistema att genomföras på för- och grundskolan på Ålidhem och Ersboda i form av kör och orkesterskola. Kören och orkestern kan ses som ett minisamhälle där alla behövs med sin stämma och där man måste öva, samarbeta och respektera varandra för att uppnå ett gemensamt mål.

Alla kan vara med
Musikundervisningen, som är avgiftsfri och obligatoriskt för alla i klasserna, sker under skoldagen. På så sätt får alla tillgång till musiken oavsett socioekonomisk bakgrund eller funktionsnedsättningar. Umeå Musikskola utvecklar även metodik som främjar barn med funktionshinder. Hösten 2013 går startskottet för satsningen. Då undervisas cirka 300-400 förskolebarn i rytmik och sång. De väljer därefter sitt eget musikinstrument som används i orkesterspel. Familjens stöd och deltagande är viktigt och varje vecka träffas berörda familjer i ett så kallat ”Vänstay” där man umgås över språkgränser och kulturella gränser. El Sistema förutsätter ett samarbete med en symfoniorkester. I Umeå är Norrlandsoperans symfoniorkester samarbetspartner.

I konserten ”Musik från Stunder när livet var som bäst”, som ges på Norrlandsoperan under 2014, deltar bland andra barn från El Sistema. I projektet berättar Umebor tillsammans med övriga västerbottningar, norrbottningar, västernorrlänningar och jämtar om vilka musikstycken som påverkat deras liv positivt.

Gränsöverskridande
– Via projekten kan nu Umeå Musikskola utveckla nyskapande metoder för musikundervisning för att passa alla barn och för att spridas i kommuner med vikande befolkningsunderlag. Detta i sin tur bidrar till kulturdriven tillväxt, säger Åsa Linghult, enhetschef Umeå Musikskola.

– El Sistema Umeå i kombination med Musik från stunder när livet var som bäst kommer att innebära en stor tillgång för programåret. Musiken är ett gränsöverskridande språk, en stark kraft som förenar och berör!  Projekten engagerar skolelever i medskapande, utvecklar nyskapande metoder för musikskolan och jobbar med ett tydligt tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande för kulturhuvudstadsutskottet.

Under 2014 kommer El Sistema att genomföra sitt Europakonvent i Umeå vilket innebär att processledare från hela Europa kommer till kulturhuvudstaden.

Mer information:
Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd
Ordförande, kulturhuvudstadsutskottet
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson
Vice ordförande, kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Åsa Linghult
Enhetschef, Umeå Musikskola
090-16 59 61
070-373 59 61
asa.linghult@umea.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.