Elanders AB

Elanders Årsredovisning för 2005 publicerad - de finansiella målen är redovisade mer detaljerat.

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:19 CEST

Idag publicerar infomediakoncernen Elanders sin svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2005.

Årets upplaga av Elanders årsredovisning behandlar koncernens finansiella mål mer detaljerat än tidigare och har personal, "hjältarna", som genomgående tema.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter och den finns också utlagd på bolagets hemsida www.elanders.com. Den engelska versionen beräknas vara klar inom några veckor.


Elanders AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrick Holm, VD och koncernchef, Elanders AB, tel. 031-750 00 00, mbl. 0708-21 04 10 eller patrick.holm@elanders.com.
Mats Almgren, Ekonomidirektör, Elanders AB, tel. 031-750 00 00, mbl. 0705-18 19 36 eller mats.almgren@elanders.com

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:


Pressmeddelande (PDF)

Elanders AB (publ) är nordens ledande Infomediaföretag och tillhandahåller publikationslösningar för all typ av information. Med helhetskonceptet Master Vendor erbjuder Elanders individuella lösningar i hela värdekedjan i publiceringsprocessen. Omsättningen under år 2005 var cirka 1 900 MSEK och med dotterbolag i 8 länder uppgår antalet medarbetare till
ca 1 500. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs, O-listan. För vidare information, v.v. se www.elanders.com