Elanders AB

Elanders AB (publ) Delårsrapport för januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:13 CEST


Korrektion: Elanders AB (publ) Delårsrapport för januari-mars 2006
Omsättningen ökade med 9 % och uppgick till 489 Mkr (451 Mkr).

Rörelseresultatet uppgick till 17,7 Mkr (19,0 Mkr).

Resultatet före skatt uppgick till 13,0 Mkr (15,0 Mkr).

Nettovinsten uppgick till 8,9 Mkr (11,7 Mkr) eller 1,06 kronor per aktie (1,40 kronor per aktie)*.

Det operativa kassaflödet uppgick till 81 Mkr (33 Mkr).

Uppstarten i Kina påverkade rörelseresultatet negativt under perioden med 4 Mkr.

Under perioden tog koncernen flera viktiga order från bland andra Husqvarna, General Motors Europe, Ahlsell, Kinnevik, Fuji Digital Cameras och Sveriges Riksdag.

För 2006 upprepas tidigare lämnad prognos om fortsatt ökning av omsättningen samt en förbättring av resultatet.

*) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.com eller via e-post info@elanders.com

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Patrick Holm
VD och koncernchef
Tel. 031-750 07 50
Mbl. 0708-210 410

Mats Almgren
Ekonomidirektör
Tel. 031-750 07 60
Mbl. 0705-181 936

Elanders AB (publ)
(org nr 556008-1621)
Designvägen 2
435 33 Mölnlycke
Telefon 031-750 00 00


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari-mars 2006
http://hugin.info/1053/R/1046636/171816.pdf