Elanders AB

Elanders AB (publ) Delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:11 CEST

Omsättningen steg med 10 % och uppgick till 1 375,6 Mkr
(1 250,5 Mkr).

Det operativa kassaflödet uppgick till 40 Mkr (8 Mkr).

Resultatet före skatt uppgick till 45,3 Mkr. Föregående år uppgick resultatet före skatt till 53,9 Mkr efter intäkter av engångskaraktär om
7 Mkr.

Nettovinsten uppgick till 29,6 Mkr (47,8 Mkr) eller 3,54 kronor per aktie (5,71 kronor per aktie).

Infologistics visar fortsatt god utveckling i både omsättning och resultat.

Förskjutningar i volymer till fjärde kvartalet viktig anledning till resultatutvecklingen i Infoprint.

Etableringen i Kina fortskrider enligt plan med beräknad produktionsstart under december 2005.

För 2005 förutses en omsättningsökning, ett positivt operativt kassaflöde och ett resultat före skatt på cirka 100 Mkr. Den tidigare prognosen löd: "För 2005 upprepas prognosen om en omsättningsökning, ett positivt operativt kassaflöde och ett resultat före skatt i nivå med föregående år."Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se. Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Patrick Holm
VD och koncernchef
Tel. 031-750 00 00
Mbl. 0708-210 410

Mats Almgren
Ekonomidirektör
Tel. 031-750 00 00
Mbl. 0705-181 936


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari - september 2005
http://hugin.info/1053/R/1016991/159219.pdf