Elanders AB

Elanders AB (publ): Förändringar i koncernens ledning och organisation

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:34 CET

Som tidigare aviserats har Peter Sommer nu tagit plats i Elanders
koncernledning. Peter Sommer är grundare och tidigare huvudägare av
Sommer Corporate Media som förvärvades av Elanders i januari 2007.
Peter kommer att leda Elanders fortsatta expansion i Tyskland som är
en av de viktigaste framtida marknaderna för koncernen.

I samband med avyttringen av Elanders Tryckeri AB i Kungsbacka till
dess VD Leif Axelsson, lämnar denne Elanders koncernledning.

Koncernledningen består härefter av:

Patrick Holm, VD och koncernchef
Mats Almgren, Ekonomidirektör
Per Brodin, Chef affärsområde User Manuals
Jimmy Lundbeck, Chef affärsområde Infologistics
Peter Sommer, Chef för Elanders i Tyskland

I samband med avyttringen av verksamheten i Kungsbacka, som idag
formellt godkändes av aktieägarna i Elanders, upphör affärsområdet
Infoprint. Den kvarvarande enheten i Stockholm överförs till
Infologistics. Den nya affärsområdesindelningen kommer att speglas i
den finansiella rapporteringen från och med rapporten för det första
kvartalet som utkommer den 26 april 2007.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Patrick Holm, VD och Koncernchef, tel: +46 31 750 07 50, mbl: +46 70
821 04 10
Mats Almgren, Ekonomidirektör, tel: +46 31 750 07 60, mbl: +46 70 518
19 36