Elanders AB

Elanders expanderar vidare i Ungern - övertar enhet för digitalt tryck i Budapest

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2003 00:00 CEST

Elanders har tecknat ett preliminärt avtal med DigiSource Ltd, Dublin, Irland, om övertagande av deras enhet för digitalt tryck i Budapest per den 1 maj 2003. Verksamheten har 16 anställda och omsätter cirka 20 Mkr.

Efter nästan två års framgångar i Ungern genom koncernens enhet i Elanders Hungary Kft i Zalalövö, tar Elanders nu det strategiskt viktiga steget till en etablering i Budapest. Närvaron i Ungerns huvudstad är viktig för fortsatt expansion i Ungern och Centraleuropa inom segmenten industri och handel samt konsumentvaror. Genom övertagandet får koncernen även tillgång till ny kapacitet som behövs för den fortsatta utvecklingen i Ungern.

Övertagandet sker genom att Elanders övertar aktierna i DigiSource Kft. Köpeskillingen uppgår till cirka 700 Kkr. Vidare övertas finansiella leasingkontrakt avseende produktionsutrustning om knappt 9 Mkr.

Övertagandet beräknas inte påverka koncernens resultat under innevarande år.


För ytterligare information, v.v. kontakta

Patrick Holm
VD och koncernchef Elanders AB
Tel. +46 300 501 95
Mobil +46 708 210 410

Mats Almgren
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel. +46 300 502 33
Mobil +46 705 181 936