Elanders AB

Elanders får order från Riksdagen värd 65 MSEK

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 09:54 CEST

"Offentligt tryck utgör en del av Elanders kärnverksamhet och den nu erhållna ordern är viktig eftersom den visar på bärigheten i vår basnäring. Riksdagstrycket i sig är ett prestigefyllt uppdrag och vi gläds åt ett förnyat förtroende," säger Patrick Holm, VD Elanders AB.

Det nu erhållna tilldelningsbeslutet innebär ett avtal på tre år med möjlighet till ett års förlängning. Det nya avtalet tar vid 2006-10-01 då det gamla löper ut.

"Produktion av den här typen av trycksaker ställer extremt höga krav på god precision, hög servicenivå och leveranssäkerhet. Under vårt hittills tjugofemåriga samarbete har Elanders definitivt motsvarat dessa krav och därför var det glädjande att vi kunde förlänga samarbetet ytterligare en treårsperiod," säger Lars Holm, Sveriges Riksdag.

Avtalet omfattar trycksaksframställning av propositioner samt skrivelser och faktapromemorior från regeringen; motioner, förslag, redogörelser, protokoll, utskottsbetänkanden samt yttranden till andra utskott; EU-nämndens yttranden och protokoll, riksdagsskrivelser samt register.

Inom Elanders levereras helhetslösningar för publicering och informationen struktureras, förädlas, underhålls, mångfaldigas och distribueras genom flexibla logistiklösningar. Elanders Gotab AB ingår i Elanderskoncernen och är ledande leverantör av offentligt tryck. Elanders Gotab arbetar med textintensiva produkter i små och stora volymer där de olika tryckmetoderna offset- och digitaltryck kombineras.


Elanders AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrick Holm, VD och koncernchef, Elanders AB, tel. 031-750 00 00, mbl. 0708-21 04 10 eller patrick.holm@elanders.com.
Mats Almgren, Ekonomidirektör, Elanders AB, tel. 031-750 00 00, mbl. 0705-18 19 36 eller mats.almgren@elanders.com

Elanders AB (publ) är nordens ledande Infomediaföretag och tillhandahåller publikationslösningar för all typ av information. Med helhetskonceptet Master Vendor erbjuder Elanders individuella lösningar i hela värdekedjan i publiceringsprocessen. Omsättningen under år 2005 var cirka 1 900 MSEK och med dotterbolag i 8 länder uppgår antalet medarbetare till
ca 1 500. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs, O-listan. För vidare information, v.v. se www.elanders.com