Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elbränderna ökar - livsfarligt att fixa med elen själv

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 12:34 CET

Svenska Dagbladet rapporterar i fredagens tidning om att elbränderna i svenska hem ökar. Sannolikt förklaras en stor del av dem av hemmafixartrenden och av ej professionella renoveringar. Elektriska Installatörsorgansationen EIO välkomnar debatten kring elsäkerheten i våra bostäder och föreslår att elen alltid ska besiktigas vid överlåtelser av villor och småhus.

- Våra medlemsföretag ser allt fler illa utförda elarbeten. Det är sannolikt en orsak till att bränderna ökat. Många tar inte el på allvar, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO.

EIO har framfört sin oro till både försäkringsbolag och fastighetsmäklare utan hittills visat intresse, trots att elbränder bevisligen varje år leder till dödsolyckor och stora kostnader för saneringar och återuppbyggnader.

I Danmark införs i februari nästa år obligatoriska elbesiktningar vid husöverlåtelser.

- Vi i Sverige borde gå åt samma håll. Det är märkligt att saker som tak, grund och våtutrymmen nästan alltid besiktigas, men inte elinstallationerna trots att brister där kan leda till bränder och dödsolyckor, säger Jan Siezing, vd för EIO.

Elinstallationer är en färskvara, precis som alla andra installationer i ett hus. Elfelen och bristande installationer är många gånger också dolda, i alla fall för ett otränat öga.

- Men vid en besiktning, exempelvis genom att utföra EIO Elkontroll som våra medlemsföretag erbjuder, går det lätt att upptäcka dessa dolda faror och att åtgärda dem. Det är en billig livförsäkring, säger Johan Martinsson.

- Det behövs en bättre lagstiftning kring elsäkerhet. EIO är positiv till att Elsäkerhetsverket nyligen tagit inititiv till en tydligare reglering av vem som får utföra elinstallationer, säger Johan Martinsson.

Som konsument är det viktigt att alltid anlita en behörig elinstallatör. De allra flesta tror att en elektriker automatisk är behörig att utföra elinstallationer, men så är inte fallet med dagens behörighetssystem. Ansvaret ligger alltid på företagets behöriga elinstallatör och elektrikern i företaget jobbar under överinseende av denna elinstallatör.Bästa sättet att veta om någon är behörig eller inte är att anlita ett EIO-anslutet företag. På EIO:s hemsida finns en förteckning över 2600 medlemsföretag med behöriga elinstallatörer över hela landet.

För mer information, kontakta:
Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef EIO, tel: 073-320 50 40
Jan Siezing, vd EIO, tel: 070-532 10 18
Henrik Nygård, kommunikationschef EIO, tel: 070-529 75 83

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se