Svensk Energi

Elbranschen ökar mest i förtroende

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 09:39 CET

Sedan 2011 har förtroendet för elbranschen ökat med 17 procent. Det visar en jämförelse med sju andra branscher som United Minds gjort på uppdrag av Svensk Energi. Även Svensk Kvalitetsindex årliga mätning bekräftar att förtroendet för el- och energibranschen fortsätter att öka. 

2011 startade elbranschen och Svensk Energi det långsiktiga projektet "Ladda Sverige". Syftet är att lyfta värdet av el och göra det tydligare för Sveriges elkunder vad elräkningen innebär i form av konkret nytta istället för kilowattimmar. För att följa upp arbetet genomförs en mätning av ett antal parametrar varje december bland drygt 1000 svenskar.

– Det är glädjande att se att Sveriges elkunder aldrig varit så nöjda som nu. Vår senaste mätning visar att andelen som har högt förtroende för el- och energibranschen har ökat med hela sjutton procent sedan 2011, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige. Också i jämförelse med andra branscher så ökar förtroendet för oss mest markant. Den positiva trenden för el- och energi bekräftas också av Svenskt Kvalitetsindex där vi ökat stadigt sedan 2003.

Malin Thorsén fortsätter:

– Det känns extra positivt att allt fler anser att elen är värd sitt pris, det vill säga att man ser nyttan med el och är beredd att betala för den bekvämligheten. Samtidigt är det viktigt att branschen är självkritisk och inser att ökningen sker från en låg nivå, så förtroendearbetet är långt ifrån färdigt.

Se bifogad bild för att se listan.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av United Minds i december 2013 på uppdrag av Svensk Energi. Antalet respondenter är 1059, från 18 år och äldre, 50/50 kvinnor och män.

Om Ladda Sverige:

Ladda Sverige är ett branschgemensamt arbete som samordnas av Svensk Energi för att sprida kunskap om el och elanvändning. Syftet är att skapa insikt om värdet och vikten av tillgången till el, inte minst i utvecklingen av det hållbara samhället. Svensk Energi är elbranschens samlade röst - en branschförening med cirka 380 företag som medlemmar.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se . Kontaktpersoner:
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobiltel 0733-01 73 68
Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, mobiltel 0701-64 44 26