Länsförsäkringar

Elda rätt och undvik olyckor

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:10 CET

Varje år orsakar eldning i kaminer och öppna spisar ett stort antal bränder. När det blir kallare ute ökar eldningen inomhus, och med det ökar också brandriskerna. För den som eldar är det viktigt att elda lagom för att undvika olyckor.

– Varje år ser vi tyvärr konsekvenserna av felaktig eldning i form av brandskador. För att undvika överhettning och brand är det viktigt att elda på rätt sätt och lagom mycket. Därför ska du alltid följa instruktionerna för din eldstad, säger Dan-Ove Andreasson, skadeförebyggare Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

– De viktigaste råden för säker eldning är att inte elda för mycket ved åt gången, att alltid ha uppsikt över elden och låta eldstaden vila lika länge som elden brunnit. Dessutom bör du ta för vana att med jämna mellanrum kontrollera att bostadens brandvarnare fungerar, säger Dan-Ove.

De senaste fem åren har 3-5 villabränder orsakade av eldning i eldstäder anmälts till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän varje år. Totalt har drygt 50 miljoner kronor betalats ut i ersättning till kunderna för dessa bränder.

Speciellt viktigt är det att du eldar måttligt om du bor i ett äldre hus med timrat bjälklag. 30 procent av villabränderna orsakades av överhettade eller bristfälliga rökkanaler i skorstenen som gjorde att bjälklaget antändes.


Goda råd vid eldning i eldstäder som kamin, öppen spis och kakelugn:

  • Elda alltid med torr och ren ved
  • Följ alltid tillverkarens drifts- och underhållsinstruktioner för eldstaden.
  • Elda maximalt 2-4 kilo ved eller 3-5 vedträn per timme och elda aldrig längre än 3-4 timmar vid varje eldning. Låt eldstaden vila lika länge som det har brunnit.
  • Ta hand om askan efter eldning. Lägg den i en plåthink med lock och förvara den på ett obrännbart golv till exempel stenplattor utomhus.
  • Sota minst en gång varje år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv måste du ha tillstånd från kommunen.
  • Det ska helst finnas en brandvarnare i varje sovrum, men minst en per 60 kvadratmeter och en per våningsplan. Glöm inte att testa brandvarnaren regelbundet.
  • En 6 kilos pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och begränsad brand.

För ytterligare information kontakta gärna:
Dan-Ove Andreasson, skadeförebyggare 
0522-911 46, 070-639 11 30
dan-ove.andreasson@lansforsakringar.se