Båstads kommun

Elda varsamt i Valborg

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2013 11:15 CEST

Äntligen är det dags att välkomna våren och i och med det är det säkert många som funderar på att fira med en valborgsbrasa. Här följer några regler och tips på hur du eldar säkert för att undvika att djur, natur eller människor kommer till skada. Här hittar du också adresserna till valborgsbrasorna i Båstads kommun.

All form av eldning utomhus inom tätbebyggt område eller områden med detaljplan är förbjuden i Båstads kommun. Utanför tätbebyggt område gäller däremot följande:

·  Vid brandriskvärde 4-5 gäller eldningsförbud. Besked om eldningsförbud kan du få hos räddningstjänsten, förmiddagar helgfria vardagar, på telefon: 0431-77120 eller på www.bastad.se

·  Eldning får endast ske av torrt trädgårdsavfall som grenar och ris. Eldning av annat avfall är förbjudet. Eldningen ska startas upp med torrt material såsom tidningar, så att förbränningstemperaturen snabbt stiger och rökutvecklingen inte blir besvärande för omgivningen.

·  Endast eldning i större omfattning ska anmälas till räddningstjänsten. Anmälan görs i god tid på telefon: 0431-77120. Telefontiden är förmiddagar under helgfria vardagar.

·  Eldning sker alltid på egen risk – man fråntas inte eget ansvar bara för att man ringt räddningstjänsten.

·  För att undvika brandspridning och onödiga larm ska elden inte lämnas obevakad.

·  Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.

·  Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till hus och annat som kan fatta eld.

·  Eldning kan vara en sanitär olägenhet. Tänk därför på grannar och andra runt omkring innan du sätter fyr. Förvissa dig om vad som finns i vindriktningen och vilka som kan påverkas av eventuell rök. Om du är osäker på om elden kan komma att störa omgivningen eller inte, så invänta hellre ett lämpligare tillfälle

Viktigt att tänka på inför valborgsmässobål.

Inte heller valborgsmässobål är tillåtna inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område. Men det finns möjlighet till dispens om man till exempel går ihop några fastighetsägare eller om man som förening vill ordna ett bål. Ansökan görs i god tid hos miljöavdelningen.

Var rädd om djuren

Tänk även på att om rishögar har lagts upp tidigt på våren för att eldas till påsk eller Valborg så kan man ha fått hyresgäster i högarna. Både fåglar och djur använder dem gärna som skydd och häckningsplats, vilket kan ge mycket tråkiga konsekvenser slut när brasan tänds på.

Här kan du fira Valborg i Båstads kommun:

 • Hovgårdsvägen 9, Glimminge kl: 19,00
 • Stranden medanför mellanvägen, Hemmeslöv kl: 19,30
 • Stranden nedanför hotell Riviera kl: 20,00
 • Allmänning utanför Slättvägen 5 på kvällen
 • Båstad Camping kl: 21,00
 • Östra Karup, längst upp på Månstensvägen på grönområde nedanför motionsslinga kl 20,00
 • Kattviksvägen 551 Dejarps allmänning ner mot havet kl: 21,00
 • Grönområdet trisladal, Maskorsen 1 på kvällen

Tänk på att:

 • Sökande ska kontrollera att det inte råder eldningsförbud www.raddningskanenordvast.se
 • För tillfället finns inget eldningsförbud (2 april). De som anmäler bål sk ha uppsikt över brandrisken och blir det brandriskprognos 4 eller 5 eller mycket blåsigt, så får de inte tända bålet. Den som anmäler är den som är ansvarig om det händer något.
 • Släckutrustning ska finnas på plats
 • Brandvakt ska finnas

Ha så trevligt men var försiktiga!

Kontaktperson:

Pelle Pettersson

0431-77125