Länsstyrelsen i Kronobergs län

Eldningsförbud i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 11:47 CEST

Länsstyrelsen har idag föreskrivit om generellt eldningsförbud i Kronobergs län från kl. 13.00 den 18 maj 2018 och tills vidare.

Eldningsförbudet innebär:

att det råder förbud mot allt uppgörande av öppen eld utomhus, även i iordninggjorda eldstäder på marken om dessa inte har godkänts av räddningstjänsten.

Eldning med träkol och briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, under förutsättning att försiktighet iakttas.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Eldningsförbudet motiveras av den rådande brandrisken

Länsstyrelsen gör, med stöd av SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden, bedömningen att brandrisken nu är och kommer att fortsätta att vara stor eller mycket stor en tid framöver.

Markfuktigheten är låg vilket gör att antändningsrisken är stor i stora delar av Kronobergs län. Risken för brandspridning i skog och mark är stor till mycket stor i större delen av länet.

Prognoserna visar för den närmaste tiden på fortsatt värme och ingen eller obetydlig nederbörd. Detta gör att den generella brandrisken i Kronobergs län väntas kvarstå och skärpas den närmaste tiden.

Löpande bedömning av den generella brandrisken och beslut om eldningsförbud i länet görs av Länsstyrelsen och meddelas via telefonsvarare 0470/186 80 och via internet
http://web05.lansstyrelsen.se/brandrisk/

Kontakt

Gunnar Karlsson, Räddningstjänsthandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 72 83

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se