Nätverket mot gynekologisk cancer

Eldsjälspris till cancerforskare och gynekolog Annika Lindström

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 21:14 CEST

Cancerforskaren och gynekologen Annika Lindström har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris, för sin forskning om livmoderhalscancer hos äldre kvinnor. Priset delades ut på seminariet "En afton om gyncancer” i Linköping den 9 april. Annika Linström är verksam som gynekolog i Bjursås i Dalarna.

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från alla regioner i Sverige. Det är åttonde året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Priserna delas ut på ”En afton om gyncancer” 2019 i Göteborg, Stockholm, Linköping och Malmö.

Se bild här

MOTIVERING
”Annika Lindström har vid sidan av sitt arbete som privat­ gynekolog i Dalarna forskat på äldre kvinnors insjuknade och död i livmoderhalscancer. Hon har påvisat att dagens metoder inte är tillräckligt bra för att hitta livmoderhalscancer hos äldre kvinnor. Nätverket mot gynekologisk cancer anser att det behövs bättre metoder och mer forskning för att minska insjuknande och död hos denna åldersgrupp. Annika har gett oss kunskap och inspirerar oss att arbeta vidare mot vår nollvision.”

– Det finns så många fantastiska och engagerade människor runt om i landet som jobbar så hårt med att sprida kunskap om gynekologisk cancer, engagera sig i forskningsprojekt och finns till som stöd. Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och uppmuntra några av dessa eldsjälar som gör så betydelsefulla insatser för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

”En afton om gyncancer” 2019 arrangeras i år även i Göteborg den 4 april, Stockholm den 8 april och i Malmö den 10 april. Pristagarna har nominerats i en öppen process där alla kunnat nominera. Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse utser mottagarna av Eldsjälspriset.


ÅRETS PRISTAGARE

Göteborg 4 april

Kajsa Stenström Bohlin, överläkare kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Maria Dimoula, överläkare onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Stockholm 8 april

Joakim Dillner, professor och enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention

Elisabet Hjerpe, forskare och överläkare, gynekologisk onkologi, Karolinska universitetssjukhuset

Linköping 9 april

Annika Lindström, forskare och specialist i obstetrik och gynekologi, verksamhetsansvarig gynekologmottagningen i Bjursås. 

Malmö 10 april

Meddelas den 10 april


PRESSKONTAKT

För mer information, pressbilder, m m, kontakta Nätverket mot gynekologisk cancers ordförande Barbro Sjölander.
Mobil. 070 - 593 81 10, e-post: barbro.sjolander@gyncancer.se 

Nätverket mot gynekologisk cancer består av patienter, anhöriga och engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Nätverket arbetar för att öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar och för att ställa krav på vården så att kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer ska få en snabb, rättvis och optimal vård. Nätverket vill väcka opinion och skapa debatt om hur vården arbetar med att förebygga gynekologisk cancer. Nätverket mot cancer arrangerar den årliga Gyncancerdagen i april. www.gyncancer.se