Nätverket mot gynekologisk cancer

Eldsjälspris till personalen inom gyncancer på Karolinska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 23:46 CEST

All personal inom flöde gynekologisk cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2018, för region Stockholm-Gotland. Priset delas ut på nätverkets årliga gyncancerseminarium på Oscarsteatern i Stockholm den 16 april.

– Vi vill genom vårt Eldsjälspris i Region Stockholm-Gotland, uppmärksamma och uppmuntra de fantastiska eldsjälar som går till jobbet varje dag med en vilja att bota, vårda och rehabilitera cancerdrabbade patienter, samtidigt som de ska hantera patienternas oro och frågor om arbetsplatsen. De är sanna eldsjälar och deras insatser betyder oerhört mycket för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

MOTIVERING

Vårt Eldsjälspris i Stockholm ger vi till all personal inom flöde gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset som varje dag går till jobbet med viljan att bota, vårda och rehabilitera och som samtidigt ska hantera oro bland patienter utifrån allt som skrivs om Nya Karolinska. Ni ska också klara av en stor flytt och ett nytt arbetssätt. Vi vill med detta Eldsjälspris uppmärksamma ert viktiga arbete och att vi ser fram mot att tillsammans med er utveckla perspektiven på patienten i centrum.

Priset mottogs på scen av docent Henrik Falconer, patientflödeschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, i samband med årets gyncancerseminarium på Oscarsteatern i Stockholm, den 16 april.

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från alla regioner i Sverige. Det är sjätte året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Priserna delas ut på nätverkets årliga gyncancerseminarium i Stockholm, Linköping och Malmö.

Gyncancerseminarierna 2018 arrangeras även i Linköping den 17 april och i Malmö den 18 april. Pristagarna har nominerats i en öppen process där alla kunnat nominera. Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse utser mottagarna av Eldsjälspriset.

MOTTAGARE

Stockholm (Region Stockholm-Gotland)

All personal inom flöde gynekologisk cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset

Linköping (Region Sydöst)

Meddelas på seminariet i Linköping den 17 april

Malmö (Region Syd)

Meddelas på seminariet i Malmö den 18 april

MER INFO

För mer information, pressbilder, m m, kontakta Nätverket mot gynekologisk cancers ordförande Barbro Sjölander, tel. 070 593 81 10, epost: barbro.sjolander@gyncancer.se

Pressbild här

Nätverket mot gynekologisk cancer består av patienter, anhöriga och engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Nätverket arbetar för att öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar och för att ställa krav på vården så att kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer ska få en snabb, rättvis och optimal vård. Nätverket vill väcka opinion och skapa debatt om hur vården arbetar med att förebygga gynekologisk cancer. Nätverket arrangerar i april varje år seminariet Gyncancerdagen, i år med titeln "En afton om gyncancer - kunskap räddar liv!" www.gyncancer.se