Electra Gruppen AB

Electra Gruppen avslutar 2009 starkt - Extrautdelning ger hög direktavkastning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:47 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-04/bbb-2010-04.htm#ElectraGruppen

Electra Gruppens bokslut för 2009 visade på ett försäljningsmässigt starkt fjärde kvartal där bolaget överträffade sitt rörelsemarginalmål på 3 procent. Siffrorna, tillsammans med en föreslagen extra utdelning, fick aktien att ta ett rejält glädjeskutt på börsen.

Stark avslutning och rekordutdelning
Electra Gruppen presenterade ett bokslut som pekade på en god försäljnings- och resultatutveckling 2009, trots en svag inledning på året. Vändningen kunde anas under tredje kvartalet.

- Vi är jättenöjda och nästan lite förvånade över hur bra det gick sista kvartalet, säger vd Anders Dahlström till beQuoted strax efter att bokslutet offentliggjorts.

Siffrorna för helåret 2009 i sammandrag:

• Nettoomsättning: 1.099,7 Mkr (1.066,0)
• Rörelsemarginal: 2,8% (2,4)
• Resultat efter finansnetto: 34,2 Mkr (28,2)
• Vinst per aktie: 4,75 kr (3,88)

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

• Nettoomsättning: 375,5 Mkr (322,7)
• Rörelsemarginal: 3,4% (2,9)
• Resultat efter finansnetto: 13,0 Mkr (10,3)
• Vinst per aktie: 1,78 kr (1,40)

Styrelsen föreslår ett avsteg från bolagets policy att dela ut mellan en tredjedel och hälften av årsvinsten. En ordinarie utdelning om 3 kronor per aktie samt en extra utdelning om 5 kronor per aktie föreslås. Anders Dahlström förklarar:

- Vi anser att vi har utrymme för den här utdelningen. Vi är lite överkapitaliserade och man får ju ingen avkastning på bankmedel idag. Även efter utdelningen kommer vår soliditet att vara fullt tillräcklig.

Blir förslaget verklighet kommer drygt 40 miljoner kronor att skiftas ut till aktieägarna under våren. Utdelningen motsvarar i nuläget en direktavkastning på 16 procent.

Intakta marginaler trots turbulent 2009
Enligt HUI nådde inte utvecklingen för hemelektronikbranschen över en procent 2009. Analysföretaget GfK menar å sin sida att branschens försäljning backade 4,8 procent under året. Electras försäljning steg 3,2 procent under året.

I spåren av finanskrisen och den svaga julhandeln 2008 har emellertid temperaturen på marknaden stigit, med många butiksetableringar och prisutspel som följd. Negativa marginaler i butiksledet är en del av branschens vardag.

- De stora drakarna verkar vilja ta död på varandra. Det skvätter över på våra handlare, även om de finns på mindre orter där de inte är lika konkurrensutsatta, fortsätter Anders Dahlström som konstaterar att Audio Video-butikerna trots allt lyckats stå pall prispressen:

- Genom butiksdatasystemet kan vi se att butikernas marginaler inte försämrats under året. De klarar att ta lite bättre betalt tack vare mer service och support.

Proaktiv roll i butiksledet
Audio Video-butikerna är både till antal och omsättning Electras största kedjekoncept. Tillsammans med butikerna i de andra kedjorna Digitalbutikerna och RingUp är cirka 230 butiker inom hemelektronik och telekomprodukter anslutna till Electras varuförsörjningssystem.

Till skillnad från sina helintegrerade konkurrenter innebär Electras affärsmodell en vidare riskspridning där Electra och butikerna delar på risken för prisfall.

- Eftersom all fakturering går genom oss ser vi om butiken börjar få problem. Så fort vi får den typen av signaler åker vi ut till butiken och ser vad vi kan göra i den, i form av aktiviteter och kampanjer.

Anders Dahlström säger att Electra kommer att lägga mer tid på att bistå butikerna i år, till följd av den hårda konkurrensen. Den proaktiva rollen i butiksledet är också ett sätt att trygga butiksnätet. Nyetableringar är inte prioriterat i dagsläget, förklarar han.

Med sin infrastruktur och varuförsörjning hoppas Electra kunna locka butiker från konkurrerande kedjor (se beQuoted nyhetsbrev nr 3 2010). Under 2009 anslöts nio nya butiker till Audio Video. Samtliga kom från den konkurrerande kedjan Euronics.  

Svårbedömt 2010
Prognoser om ökad arbetslöshet i år och eventuella räntehöjningar från riksbanken grumsar utsikterna för hemelektronikmarknaden 2010. Det gör i viss mån även det goda året 2009.

Anders Dahlström tror inte att vare sig vinter-os eller fotbolls-vm kommer att betyda särskilt mycket för butikernas försäljning. Det kan däremot en eventuell start av HD-sändningar över marknätet göra.

Samtidigt kommer Audio Video-butikerna att komma igång med försäljning av småvitt, sedan Electras förvärv av B Linderholms, en leverantör av hushållsapparater. Anders Dahlström tror att småvitt kan bli ett bra komplement och ge butikernas volym en liten skjuts.

För Electra är emellertid utvidgningen av butiksnätet den viktigaste parametern för försäljningsutvecklingen. Och om det fortsätter att storma på hemelektronikmarknaden i år kan det säkert locka ytterligare handlare till Electras infrastruktur.  

Skulle butiksnätet växa med 8 - 10 butiker under året, samtidigt som försäljningen i butiksledet stiger någon procent, torde Electra kunna nå en omsättning på runt 1,25 miljarder kronor. Resultatet per aktie skulle då bli bortåt 6 kronor i år.

Det antagandet innebär marginellt mer än bolagets tillväxtmål om en årlig tillväxt på minst 10 procent och ett rörelsemarginal på minst 3 procent. Lägg där till en god direktavkastning.