Electrolux AB

Electrolux förlikar tvist om dammsugare i USA

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 08:38 CEST

Electrolux och käranden John North har träffat en förlikning i tvisten om affärshemligheter för vissa upprättstående cyklondammsugare. Som att resultat av detta kommer juryn i El Paso, Texas, USA inte att fatta något beslut och tvisten är avslutad.

Genom förlikningen kommer Electrolux att betala käranden 30 miljoner dollar och käranden har förbundit sig att överge alla krav, inklusive framtida krav, i fallet. Inga övriga detaljer om förlikningen är tillgängliga.

Electrolux träffade förlikningen eftersom det förde fallet till ett slut med känd utgång istället för med den osäkerhet som ett jurybeslut skapar. Electrolux vidhåller att det inte finns någon grund för kraven.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter - kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare - säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.

För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd hela detta dokument, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till faxnummer 08-738 74 61, med uppgift om vad som ska ändras.