Electrolux AB

Electrolux styrelse beviljar ytterligare återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 15:36 CEST

Electrolux styrelse har beviljat ytterligare återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman i april 2003.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen och/eller London Stock Exchange till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Efter nedsättningen av aktiekapitalet i AB Electrolux i maj 2003 fördelas bolagets aktiekapital på 10.000.000 A-aktier och 314.100.000 B-aktier, totalt 324.100.000 aktier. Electrolux äger för närvarande 11.937.172 tidigare återköpta B-aktier, motsvarande 3,7% av antalet utestående aktier.

Syftet med det nya återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda de återköpta aktierna i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv och bolagets optionsprogram.

Återköp av 6,3% av aktierna beräknat på sista betalkurs 152,00 kr den 11 juni 2003, skulle för helåret 2002 inneburit att nettoresultatet per aktie ökat från 15,60 kr till cirka 16,30 kr och avkastningen på eget kapital stigit från 17,2% till 18,8%. Baserat på koncernens bokslut för första kvartalet 2003 skulle återköp av 6,3% av aktierna ökat skuldsättningsgraden från 0,19 till 0,27.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter - som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare - säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 133,2 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 82. 000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Flymo, Volta och ElektroHelios.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.