Elekta AB

ELEKTA ÄR UTVALT ATT LEVERERA HELTÄCKANDE IT-SYSTEM FÖR CANCERVÅRDEN TILL LEDANDE SJUKHUS I LONDON

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:16 CEST

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 12 april 2006

Elekta, världsledande inom avancerad strålbehandling och IT-system för cancervården samt icke-invasiv strålkirurgi, tillkännagav idag en order från Guy’s & St Thomas’ Foundation NHS Trust, London, Storbritannien, omfattande ett heltäckande informationssystem för cancervården från IMPAC Medical Systems, ett helägt dotterbolag till Elekta och marknadsledande leverantör av IT-system för cancervården.

IMPACs integrerade informationssystem för cancervården stödjer och hjälper till att förbättra cancerbehandlingen genom att hantera informationsflöden under hela behandlingsprocessen från diagnostik och behandlingsplanering, via själva behandlingen, till fakturering och registrering. All information görs omedelbart tillgänglig och kan nås av personal från olika kliniker, lokalt eller på distans.

Guy’s & St Thomas’ Foundation NHS Trust är två av Londons äldsta och mest kända utbildningssjukhus. Med en historia som sträcker sig mer än 900 år tillbaka har Guy’s & St Thomas’ genom alla år alltid gått i första ledet vad gäller patientvård och medicinsk utveckling. De två sjukhusen, Guy’s Hospital och St Thomas’ Hospital, har byggt vidare på denna tradition och har ett idag ett mycket gott anseende vad gäller såväl kvalitet som innovationskraft. Vid bägge sjukhusen, används idag Elektas kliniska lösningar för strålbehandling av cancer.

Efter att ha grundligt undersökt marknaden för informationssystem för cancervården har Guy’s & St Thomas’ Foundation NHS Trust valt Elekta att leverera IMPACs heltäckande informationssystem, system som slutligen kommer att hantera hela behandlingsprocessen.

Initialt kommer IMPAC-systemen från Elekta att stödja processerna vid strålterapi, kemoterapi, hematologi, palliativ vård och analys av behandlingsdata. Från start så kommer systemet att användas av mer än 500 medarbetare och med en inbyggd struktur att expandera till mer än 2000 användare under de kommande åren.

Tillgängligheten till det integrerade informationssystemet och patientens elektroniska journal gör det också möjligt för personalen att snabbt och enkelt få tillgång till patientdata, oavsett vid vilken klinik en delar av behandlingsprocessen utförs. Läkare och sköterskor kan omedelbart beakta patientinformation om diagnostiska resultat, kemoterapi eller strålterapi, vilket gör det möjligt för personalen att se till patientens behov och säkerställa kontinuitet i behandlingen utan att spilla värdefull tid på att leta och begära information.

”Inom Elekta är vi stolta att få vara med och bidra till den pågående förbättringsprocessen av den Brittiska cancervården”, säger Tomas Puusepp, VD på Elekta. ”Det är av stort värde för cancervården att ha ett centralt informationssystem som täcker in hela behandlingskedjan. Vi håller för närvarande på att installera sådana system i Storbritannien, Frankrike och i andra länder och är glada att vi kan lägga till de ansedda sjukhusen Guy’s Hospital och St Thomas’ Hospital till listan över kunder”, avslutar Tomas Puusepp.


******

För vidare information, vänligen kontakta:

Peter Ejemyr
Informationsdirektör, Elekta AB
Tel: 0733-611 000 (mobil)
e-mail: peter.ejemyr@elekta.com


Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.

Om IMPAC

IMPAC grundades 1990 och är den ledande tillverkaren av mjukvara för administration av onkologi, samt har vidareutvecklat sin kärnverksamhet till att innefatta ett heltäckande system för elektroniska journaler för strålterapi respektive medicinsk onkologi, digital bildhantering, fullständig klinikadministration, informationssystem för laboratorier och cancerregistrering. IMPACs produkter används av samtliga de grupper av medicinsk personal som bidrar till cancerpatientens behandling. I Nordamerika finns IMPACs system installerade vid över 1 300 onkologiska centra, över 1 100 cancerregistreringsinstitut och mer än 400 laboratorier för klinisk patologi. Ytterligare information om IMPAC finns tillgänglig på www.impac.com.