Elekta AB

Elekta befäster sin ledande position inom bildstyrd strålterapi vid den årliga ASTRO-konferensen

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:04 CEST

Den 46:e årliga konferensen för American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO), som avhållits denna vecka i Atlanta, USA, blev en stor framgång för Elekta. Företaget leder klart den teknologiska utvecklingen inom bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Men ännu viktigare är att Elekta har etablerat ett stort försprång vad gäller klinisk erfarenhet av denna nya och avancerade metod att behandla cancer.

På ASTRO kunde Elekta tydligt visa att man ligger före konkurrenterna i klinisk erfarenhet av IGRT. Inte minst framgick detta genom att Elekta var den enda tillverkare som refererades i kongressens vetenskapliga presentationer kring bildstyrd strålterapi. Totalt 15 presentationer och 16 posters var skrivna utifrån resultat som framkommit med hjälp av Elektas ”4D Adaptive™” lösning för IGRT. En bibliografi över IGRT med hjälp av Elektas teknologi listar 127 presentationer och vetenskapliga artiklar, vilket bekräftar det gensvar som Elekta Synergy® rönt över hela världen.

Elekta Synergy® har inlett en revolution inom strålbehandling av cancer och är världens första behandlingsutrustning med integrerad högupplöst tredimensionell röntgen. Systemet möjliggör såväl 4D Adaptive™ IGRT som konventionell strålterapi. Elektas nya teknologi gör det möjligt för läkaren att kunna visualisera patientens inre organ vid behandlingstillfället för att på så sätt säkerställa en mycket hög noggrannhet och minimera risken för att omkringliggande vävnad bestrålas. För att ta del av kliniska erfarenheter och fallstudier, vänligen besök www.elekta.com/proof.

Elekta Synergy® är det mest avancerade vapnet i kampen mot cancer. Elekta var den första leverantören i världen som påbörjade utvecklingen av IGRT, den första med system i klinisk användning och den första att leverera kompletta system för IGRT.

Användare av Elekta Synergy® samlades för att utbyta erfarenheter av IGRT

Den 2 oktober avhölls det första mötet med användargruppen Elekta Synergy® Consortium på den berömda Fox Theatre i Atlanta. Läkare från ledande cancerkliniker i hela världen diskuterade såväl behandlingsteknik som kliniska erfarenheter för att tillsammans kunna förfina det arbete som utförs med hjälp av Elekta Synergy®.

“Vi är mycket stolta över det gensvar vi fått från detta första möte med Elekta Synergy® Consortium, säger Tomas Puusepp, global chef för försäljning, marknadsföring och service på Elekta. “Det var ett spännande möte med en entusiastisk grupp användare som utbytte erfarenheter och som också fick möjlighet att ta del av Elektas framtida planer inom IGRT. De läkare som deltog vittnade om att Elekta Synergy® gör det möjligt att vid behandlingstillfället se bilder av mjukdelar i kroppen och att detta ger dem möjlighet att behandla cancer mer aggressivt än tidigare. Mötet drog mer än tre gånger så många deltagare som vi hade väntat oss, vilket bevisar såväl den acceptans som det stora intresse som radioterapeuter världen över visar för Elekta Synergy®. Elekta är ensamt om att kunna engagera så här många kliniskt verksamma användare för att utbyta klinisk erfarenhet av avancerad teknologi”, sammanfattar Tomas Puusepp.

Dr Harry Bartelink, chef för strålterapiverksamheten vid det Nederländska Cancerinstitutet i Amsterdam sammanfattade mötet: “Bildstyrd strålterapi är definitivt framtidens sätt att kunna bota cancer utan komplikationer eller permanenta skador. Elekta Synergy® Consortium bidrar till att utveckla nya, innovativa system till kliniskt användbara verktyg och till att definiera tekniker, indikationer och arbetsprocesser. Gruppen arbetar också aktivt med att sprida användningen av denna nya teknologi och förfinar och vidareutvecklar tillsammans bildstyrda metoder inom strålterapi. Detta första möte med konsortiet innehöll mycket positivt i form av diskussioner mellan läkare och vetenskapsmän med olika bakgrund och erfarenhet”, konstaterar avslutningsvis Dr Bartelink.

Utbildningssymposium om tumörbehandling i hela kroppen

Senare på kvällen den 2 oktober arrangerade Elekta ett utbildningssymposium kring behandling av tumörsjukdomar. Symposiet lockade över 500 deltagare till Turner Field, hemmaarenan för basebollaget Atlanta Braves.

Under symposiet presenterade medlemmarna i Elekta Synergy® Research Group (ESRG) sina erfarenheter av denna banbrytande teknologi. Medlemmarna i ESRG stakade också ut vägen för vidare utveckling inom IGRT i rutinmässig klinisk användning och inspirerade läkarkollegorna att bli en del av det pågående paradigmskiftet inom strålterapi. Vidare så visade användare av Leksell Gamma Knife® på de goda resultat som framkommit vid behandling av hjärnmetastaser med icke-invasiv strålkirurgi.

“Jag är övertygad om att det stora intresset för vårt symposium i mångt och mycket är ett resultat av att Elekta är den enda leverantör som har dessa nya system i rutinmässig klinisk användning”, förklarar Anthony De Carolis, VD för Elekta, Inc. och ansvarig för koncernens verksamhet i Nordamerika “Läkare är intresserade av lösningar som finns att tillgå idag och som har visat sig vara effektiva i klinisk användning och Elekta Synergy® har bevisat just detta. Det är bara Elekta som kan tillhandahålla system som ger läkare möjlighet att behandla med denna grad av precision och tillförlitlighet.”


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com