Elekta AB

Elekta bidrar till uppbyggnaden av avancerad sjukvård i Irak

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:16 CET

Genom Förenta Nationernas oil-for-food program, vilket också varit en
del av återuppbyggnaden av Irak, har Elekta uppdragits att leverera
kompletta system för minimalinvasiv stereotaktisk och funktionell
neurokirurgi. Systemen ska installeras på sjukhus i olika delar av Irak.
Leveransen, som skeppades i oktober och har ett värde på cirka EUR 4,3
miljoner, omfattar också utbildning utanför Irak av neurokirurger och
serviceingenjörer.

Elektas system kommer att användas för såväl rutinmässig som avancerad
minimalinvasiv kirurgi i hjärnan. Varje system innefattar Leksell
Stereotactic System®, ett tredimensionellt lokaliserings- och
referenssystem som ger extremt hög precision vid diagnos och behandling
av bl a djupt liggande hjärntumörer och funktionella sjukdomar. I
systemen ingår också Leksell SurgiPlan®, ett avancerat datorbaserat
planeringsprogram som gör det möjligt för kirurgen att på förhand
planera och simulera behandlingen. Dessutom ingår instrument för biopsi
och avlägsning av blödningar i hjärnan samt generatorer för stimulering
och lesionering vid behandling av funktionella och andra sjukdomar i
hjärnan.

- Elekta har ett pågående långsiktigt åtagande att bidra till
utvecklingen av hälsovården i Mellanöstern och att ytterligare sprida de
skonsamma behandlingsmetoder som möjliggörs med Elektas produkter, säger
Lena Höglund, Elektas försäljningschef för stereotaxi i Europa och
Mellanöstern. Den irakiska sjukvården befinner sig nu i en fas av snabb
återuppbyggnad. Med Elektas utrustning kan nu många fler irakiska
patienter få såväl rutinmässig som avancerad minimalinvasiv
hjärnkirurgisk behandling, vilken är betydligt mindre riskfylld än
alternativet öppen hjärnkirurgi.

Leksell Stereotactic System(TM), som också är en viktig komponent i
strålkniven, Leksell Gamma Knife®, används idag av mer än 1 000 sjukhus
över hela världen och är den ledande utrustningen för minimalinvasiv
hjärnkirurgi.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta:
Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa
kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt
minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan.
Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva
samt skonsamma för patienten.

För mer information om Elekta, se www.elekta.com.