Elekta AB

ELEKTA ERHÅLLER MYNDIGHETSGODKÄNNANDE I JAPAN FÖR LEKSELL GAMMA KNIFE® 4C

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 15:07 CEST

Det japanska Ministeriet för Hälsa, Arbete och Välfärd, MHLW, har utfärdat godkännande för Leksell Gamma Knife® 4C, den senaste versionen av Elektas unika teknologi för icke-invasiv strålkirurgi i hjärnan.

Leksell Gamma Knife har en stark marknadsposition i Japan. I och med godkännandet från den japanska myndigheten får nu Elektas kunder möjlighet att uppgradera för till den allra mest avancerade utrustningen för behandling av hjärntumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

“Detta godkännande är till stor nytta för många av våra kunder i Japan, eftersom många av dem har väntat på möjligheten att integrera PET- och MEG-data i sin behandlingsprocess. Elekta är ensamt om att kunna erbjuda den här typen av smidig integration”, säger Motohiko Kimura, Marketing Manager för Elekta i Japan.

Leksell Gamma Knife® 4C

Den nya funktionalitet som introducerats med Leksell Gamma Knife® 4C, förbättrar behandlingsflödet, ökar precisionen och ger nya möjligheter till integrerad bildbehandling. Planeringssystemet Leksell GammaPlan® med MultiView™ ger användarna en möjlighet att integrera bilder från olika källor och därmed uppnå ännu högre behandlingsprecision än tidigare. Genom att använda Leksell Gamma Knife 4C kan läkaren i realtid och tredimensionellt visualisera och analysera det område som ska behandlas.

Gammaknivskirurgi

Gammaknivskirurgi är en icke-invasiv (oblodig) metod att behandla sjukdomar i hjärnan genom att ge en hög dos joniserande strålning till ett exakt definierat område i hjärnan, utan att behöva öppna skallbenet. Efter gammaknivskirurgi kan patienten ofta lämna sjukhuset samma dag, vilket gör metoden till ett mycket kostnadseffektivt alternativ till öppen hjärnkirurgi.

Sedan metoden introducerades, har gammaknivskirurgi revolutionerat behandlingen av sjukdomar i hjärnan. Idag erbjuds denna behandling vid hundratals ledande sjukhus och kliniker över hela världen. Mer än 40 000 patienter per år behandlas med Leksell Gamma Knife och denna unika metod har uppvisat oöverträffade kliniska resultat med tusentals vetenskapliga artiklar publicerade, vilka pekar på såväl behandlings- och kostnadseffektivitet som bättre livskvalitet för patienterna.

******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.