Elekta AB

ELEKTA FÅR ETT FLERTAL ORDER PÅ ELEKTA SYNERGY® FRÅN AUSTRALIEN

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:30 CEST

Elekta, världsledande inom avancerad strålbehandling och IT-system för cancervården samt icke-invasiv strålkirurgi, tillkännagav idag två nya order på Elekta Synergy® från North Coast Area Health Service i New South Wales, Australien. Tillsammans med nyligen tecknade order från Austin Health Hospital i Heidelberg, Victoria och Townsville Hospital i Queensland, uppgår det totala ordervärdet till över 10 miljoner AUD (motsvarande ca 56 Mkr) och bidrar till att ytterligare förstärka Elektas position på den australiensiska markanden.

Elektas banbrytande utveckling av bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT) med högupplöst tredimensionell röntgen integrerad i behandlingsutrustningen får en allt större klinisk acceptans världen över. Så också i Australien där bland annat tre presentationer om bildstyrd strålterapi med Elekta Synergy nyligen hölls vid ’9th International Workshop on Electronic Portal Imaging’ i Melbourne, 8-12 april.

De senaste beställningarna på Elektas unika IGRT-teknologi kommer från kliniker i Coffs Harbour och Port Macquarie i New South Wales, båda tillhörande sjukvårdsgruppen North Coast Area Health Service (NCAHS). Dessa sjukhus är nya kunder till Elekta och har även valt att investera i informationssystem för cancervård från IMPAC Medical Systems, ett helägt dotterbolag till Elekta, inkluderande MOSAIQ™, världens mest heltäckande elektroniska journalsystem för cancervården.

I mars tecknade Elekta dessutom order från Austin Health Hospital i Heidelberg, Victoria inkluderande IGRT-teknologi och det elektroniska journalsystemet MOSAIQ samt från Townsville Hospital i Queensland. Dessa system har levererats under April.

“Vi valde Elekta eftersom företagets system för IGRT med högupplöst tredimensionell röntgen nu är så väletablerat och i klinisk drift vid så många sjukhus världen över”, säger Mr. Dominic Au-Yeung, ansvarig chef för strålkliniken på Austin Health Hospital och fortsätter; ”här på Austin ser vi mycket fram mot att kunna installera vår nya Elekta Synergy i juni i år”.

Elekta har också installerat IMPACs elektroniska journalsystem vid Radiation Oncology Victoria (ROV)i Melbourne. Detta system är redan i drift vid organisationens fyra kliniker där dessa mjukvarusystem integrerar verksamheten och behandlingsprocessen på linjäracceleratorer från olika leverantörer och är dessutom installerat på den femte klinik som inom kort kommer att öppnas.

“Vi är mycket nöjda med den senaste tidens utveckling i Australien där Elekta nu innehar en stark position. Vi kan erbjuda heltäckande lösningar i kampen mot cancer, från de mest innovativa digitala linjäracceleratorerna på markanden till de bästa IT-lösningarna för cancerbehandlingsprocessen, en kombination väl anpassad till dagens kundbehov”, konstaterar Brendan J. Vahey, chef för Elektas Business Unit Australia.


********För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr
Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil)
e-mail: peter.ejemyr@elekta.com


Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com