Elekta AB

Elekta får första order på Elekta SynergyTM i Tyskland

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 14:42 CEST

Universitetet i Würzburg i Tyskland har beställt Elekta Synergytm S, nästa generation linjäraccelerator för bildstyrd strålbehandling av cancer (image-guided radiation therapy, IGRT), anpassad även för stereotaktisk strålterapi.

Medan utvecklingen inom intensitetsmodulerad strålbehandling av cancer (IMRT) har ökat precisionen vid leverans av strålning, är organens rörelse fortfarande ett hinder för bestrålning med hög tillförlitlighet. Elekta Synergytm S kan visa bilder av patientens inre organ i behandlingsposition vid själva behandlingstillfället. Därmed kan läkarna vid universitetet i Würzburg dagligen justera behandlingen baserat på tumörens och omgivande kritiska organs position.

Beställningen omfattar Elektas nya avancerade utrustning för tredimensionell högupplöst röntgen, (X-ray Volume Imaging, XVI), för bildtagning med patienten i behandlingsposition samt annan utrustning, bland annat PrecisePLAN®, Elektas tredimensionella planeringssystem som integrerar behandlingsplaneringen vid användning av Elekta Synergytm. Elekta har fått ett flertal order på kompletta system för bildstyrd strålterapi i Europa. Beställningen från den ledande cancerkliniken vid universitet i Würzburg är den första från Tyskland.

Första delleveransen kommer att omfatta systemets huvudkomponenter, Elekta Synergytm Platform, Stereotactic Body Frame®, Active Breathing Coordinator och PrecisePLAN®.

Prisnivån för ett komplett system för planering och leverans av bildstyrd stereotaktisk strålbehandling av cancer är cirka 2,5-2,9 miljoner US dollar, beroende på utrustningens specifikation och omfattning.

Av de system för strålbehandling av cancer Elekta som levererar, utgörs numera mer än hälften av Elekta Synergytm Platform, en linjäraccelerator förberedd för att uppgraderas till ett komplett system med utrustning för högupplöst tredimensionell röntgen. Det snabba erkännande som marknaden givit Elektas utrustning för bildstyrd radioterapi är till del resultatet av det framgångsrika arbete som skett vid de fyra centra som ingår i forskningsgruppen för Elekta Synergytm:

· Princess Margaret Hospital, Toronto, Kanada
· William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, USA
· Christie Hospital, Manchester, Storbritannien
· The Netherlands Cancer Institute (NKI), Amsterdam, Nederländerna

Hitintills finns X-ray Volume Imaging (XVI) installerad enbart inom forskningsgruppen och dessa centra utvecklar för närvarande bildbaserade protokoll för att minska eller eliminera problemen med organens rörelse.

Inom gruppen används Elekta Synergytm för att leverera tredimensionella bilder av mjuk vävnad och benvävnad och bidrar därmed till precisionen vid konform strålbehandling med IMRT. Tredimensionell röntgen förser läkarna med mer och bättre information för väl underbyggda beslut när man använder nya kliniska metoder för att behandla cancer med större precision och mindre risk för komplikationer.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Produkter:
Dee Mathieson, VP Product Management, Elekta
E-mail: dee.mathieson@elekta.com

Investor Relations:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 08-587 254 00, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Bilder på Elekta Synergytm finns tillgängliga på: http://www.elekta.com/media

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com