Elekta AB

Elekta får leverera avancerad utrustning för hjärnforskning till universitetssjukhuset i Seoul

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 16:00 CEST

Det ansedda Seoul National University Hospital (SNUH) i Korea har utsett Elekta att leverera Elekta Neuromag™; marknadens mest avancerade utrustning for magnetencefalografi (MEG). Med Elekta Neuromag™ kommer koreanska neurokirurger - icke-invasivt och i realtid - att kunna registrera nervcellsaktivitet genom MEG-systemets förmåga att mäta intensiteten i de mycket svaga magnetfält som genereras av elektriska impulser i hjärnan. Detta diagnostiska verktyg ökar möjligheten att förstå och bota funktionella sjukdomar.

Inom ramen för det tidigare offentligjorda internationella nätverket av forskningscentra med Elekta Neuromag™, kommer Elekta tidigt nästa år att leverera denna världsledande MEG-utrustning till SNUH.

”Vi är mycket glada över att få arbeta med Elekta Neuromag™,” säger Professor Chun-Kee Chung, neurokirurg vid SNUH. ”Vi har i över tre år övervägt och utvärderat utrustning för magnetencefalografi och vi är övertygade om att MEG kommer att spela en viktig roll i kartläggningen av den mänskliga hjärnan, speciellt i samband med kirurgisk planering och inom forskning och behandling av epilepsi. MEG kommer att ge oss förståelse för nya områden inom forskning kring kartläggning av hjärnan, vilket i sin tur kommer att ge oss på SNUH möjligheten att ge patienterna bättre behandling, i dag och i framtiden,” sammanfattar professor Chung.

”SNUH har en lång tradition såväl av forskning som av klinisk tillämpning. MEG är ett av de nyaste forskningsverktygen och vi är glada över att kunna arbeta tillsammans med Elekta på det här området” tillägger Professor Sang-Cheol Seong, ordförande för SNUH.

Icke-invasiv kartläggning och övervakning av hjärnaktivitet i realtid anses idag som ett av de mest intressanta utvecklingsområdena inom neurovetenskap. Runt om i världen utvecklar forskare kliniska tillämpningar av MEG. Antalet tillämpningar ökar ständigt och innefattar nu såväl prekirurgisk kartläggning inför neurokirurgi, som integration MEG-MRI för att underlätta kirurgisk navigering samt planering inför öppen kirurgi och strålbehandling. För patienter med drogresistent fokal epilepsi har kirurgi blivit ett allt vanligare behandlingsalternativ och MEG har visat sig vara användbart för att lokalisera epileptogena zoner i förhållande till andra, funktionellt viktiga områden i hjärnan. Den pågående forskningen och utvecklingen innefattar även cerebrovaskulära sjukdomar och lättare trauma, psykiatriska sjukdomar som schizofreni och depression, liksom inlärningssvårigheter som dyslexi och normala kognitiva funktioner som påverkar minne och språk. Jämfört med andra preoperativa registreringsmetoder har MEG visat sig vara oöverträffat, såväl beträffande tidsåtgång som den tredimensionella upplösningen, eftersom hjärnaktiviteten mäts direkt och i realtid.

För närvarande fokuserar Elekta på forskningsprogram för icke-invasiv lokalisering av epileptiska zoner och det förväntas att MEG-tekniken i ökande omfattning kommer att användas till att lokalisera funktionella mål inför icke-invasiv gammaknivskirurgi, liksom inför konventionell neurokirurgi.

”Elekta har sedan länge en nära relation med Seoul National University Hospital och vi är stolta över att nu utvidga vårt samarbete inom detta spännande område för neurovetenskaplig forskning och behandling”, säger Dr Dan Leksell, Elektas chef for klinisk forskning, och fortsätter: ”Inom Elekta är vi övertygade om framtiden for MEG-tekniken och vi tror också att det finns stora utvecklingsmöjligheter för kombinationen av Elekta Neuromag™ och Leksell Gamma Knife® som ett helt icke-invasivt behandlingskoncept för speciella sjukdomar i hjärnan.”


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök www.elekta.com