Elekta AB

ELEKTA FÅR ORDER ATT LEVERERA FYRA LEKSELL GAMMA KNIFE® PERFEXION™ TILL KUNDER TILL AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES / GAMMA KNIFE FINANCING

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 11:45 CET

Elekta har fått en order på fyra (4) Leksell Gamma Knife® Perfexion™ för leverans med start under våren 2007 till kunder inom GK Financing, LLC, en enhet inom American Shared Hospital Services (AMEX:AMS).

American Shared Hospital Services (AMS) är, genom GK Financing, världsledande i att erbjuda gammaknivskirurgi och har för närvarande 21 stycken Leksell Gamma Knife utplacerade på klinker runt om i USA. GK Financing ägs till 81 procent av AMS och resterande 19 procent ägs av Elekta.

Leksell Gamma Knife Perfexion finns installerad och i kliniskt bruk vid Hôpital la Timone i Marseille, Frankrike, och de första patienterna behandlades framgångsrikt i mitten av juli. I en rapport som baseras på de första 30 patienterna och som presenterades på den årliga konferensen Congress of Neurogical Surgeons (CNS) i Chicago, USA, i oktober konstaterar teamet från Marseille att: ”Leksell Gamma Knife Perfexion har så här långt visat sig medföra stora förbättringar jämfört med andra tekniker inom strålkirurgi, och även i jämförelse med tidigare modeller av gammakniven. Vårt allmänna intryck är att denna nya generation innebär ett stort steg framåt för strålkirurgin, som i och med Leksell Gamma Knife Perfexion nu har blivit ännu enklare, snabbare och säkrare än tidigare.”

Ernest A. Bates, M.D., ordförande och VD för American Shared Hospital Services säger; ”Med Leksell Gamma Knife Perfexion breddar Elekta sin produktportfölj inom gammaknivskirurgi med ett helt nytt system som skapar en unik plattform för att ytterligare expandera tillämpningen av stereotaktisk strålkirurgi i hjärnan, övre ryggraden samt huvud/nacke. Detta nya system, som gör icke-invasiv hjärnkirurgi bättre och enklare än någonsin tidigare, kommer att förbättra situationen för patienter med sjukdomar i hjärnan. Vi kan nu, inspirerade av de mycket positiva rapporterna från professor Régis och hans team i Marseille, tryggt konstatera att Leksell Gamma Knife Perfexion gör det möjligt att öka patientvolymerna och samtidigt förbättra effektiviteten och därmed spara läkartid”, sammanfattar Dr Bates.

”Vi är mycket glada över att kunna utveckla vårt samarbete med Dr Bates och AMS genom att leverera dessa enheter till AMS’ kunder, vilka kommer att vara bland de första i världen med Leksell Gamma Knife Perfexion i klinisk drift”, säger Tomas Puusepp, VD, Elekta. ”Vid CNS, då vi officiellt lanserade Leksell Gamma Knife Perfexion på den amerikanska marknaden, fick vi ytterligare bekräftelse på det stora intresset från såväl amerikanska neurokirurger, som från deras kollegor runt om i världen”, sammanfattar Tomas Puusepp.

Om Leksell Gamma Knife Perfexion

Ur ett kliniskt perspektiv är Leksell Gamma Knife Perfexion fullt kompatibelt med de behandlingsmetoder och rutiner som har utvecklats genom åren, som bygger på behandling av närmare 400 000 patienter och som har redovisats i tusentals vetenskapliga publikationer, vilket sammantaget gör gammakniven till det i särklass mest beprövade valet för strålkirurgi i hjärnan.

Leksell Gamma Knife Perfexion medger en väsentligt större behandlingsbar volym och det nya systemet beräknas därigenom kunna öka antalet behandlingsbara patienter med upp till 40 procent. Genom att systemet hanterar alla steg i behandlingen helt automatiskt, beräknas det spara tre till fem arbetsveckor av läkartid per år vid en genomsnittlig gammaknivsklinik.

Detta helt nya system har utvecklats med starkt fokus på säkerhet och komfort för såväl patienter som sjukvårdspersonal. Med Leksell Gamma Knife Perfexion blir den oönskade stråldosen till kroppen så mycket som 100 gånger lägre än med konkurrerande teknologi, något som är av stor vikt inte minst vid behandling av barn eller av kvinnor i fertil ålder.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Ernest A. Bates, M.D.
Ordförande och VD, American Shared Hospital Services
Tel: +1 415 788-5300
e-mail: e.bates@ashs.com

Peter Ejemyr
Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000
e-mail: peter.ejemyr@elekta.com


Om American Shared Hospital Services

American Shared Hospital Services (AMS) erbjuder ledande tekniska lösningar för avancerad strålkirurgi och strålterapi. AMS är världsledande när det gäller att kunna erbjuda gammaknivskirurgi, en icke-invasiv behandling för maligna och benigna hjärntumörer, kärlmissbildningar och trigeminal neuralgia (ansisktsmärta). AMS erbjuder också IGRT och IMRT system, och andra investeringsintensiva lösningar för strålbehandling av cancer däribland cyklotron för protonstrålning. Mer information om AMS finns på www.ashs.com.

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.