Elekta AB

ELEKTA FÅR ORDER ATT LEVERERA LEKSELL GAMMA KNIFE® TILL S:T PETERSBURG, RYSSLAND

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:48 CEST

Elekta tillkännagav idag en order på Leksell Gamma Knife® 4C till ett nytt sjukhus som byggs i S:t Petersburg, Ryssland. Sjukhuset blir det andra i Ryssland som kan erbjuda gammaknivskirurgi för behandling av tumörer och andra sjukdomar i hjärnan.

The Diagnostic and Treatment Center at the International Institute of Biological Systems i S:t Petersburg, Ryssland, kommer att öppna för patienter våren 2008 som ett privatägt, avancerat center för behandling av neurologiska sjukdomar.

Med hjälp av Leksell Gamma Knife kommer läkare vid kliniken att kunna erbjuda den bästa tillgängliga teknologin för ickeinvasiv hjärnkirurgi till patienter i Ryssland och från grannländerna.

”Det finns stora grupper av patienter i Ryssland med hjärntumörer, kärlmissbildningar och andra sjukdomar i hjärnan. Dessa patienter, som tidigare varit hänvisade till andra metoder med sämre precision, kommer att kunna dra nytta av vårt förvärv av Leksell Gamma Knife”, säger Dr. Arkadi Stolpner, VD för The Diagnostic and Treatment Center at the International Institute of Biological Systems. ”I och med den här installationen tar vi ett stort steg mot att förbättra behandlingskapaciteten i Ryssland. Stereotaktisk strålkirurgi med Leksell Gamma Knife är en effektiv och beprövad metod och det finns ett stort behov av denna unika teknologi”, fortsätter Dr. Stolpner.

Stereotaktisk strålkirurgi, som utvecklats av Elekta, innebär att ge en enda, hög dos av strålning till ett litet och kritiskt placerat mål i hjärnan. Gammaknivskirurgi har i många fall ersatt skalpellen i intrakraniell neurokirurgi och på så sätt öppnat nya behandlingsmöjligheter för läkare och patienter.

Gammaknivskirurgi erbjuder behandling med extremt hög precision, oöverträffad effektivitet och dokumenterade kliniska resultat. Patienterna får tillgång till en snabb och smärtfri behandling, utan behov av narkos eller ens konvalescens. Patienten lämnar ofta sjukhuset samma dag som behandlingen ägt rum. Till dags dato har cirka 500 000 patienter genomgått gammaknivskirurgi.

Idag utförs gammaknivskirurgi vid hundratals ledande sjukhus och kliniker världen runt. Ungefär 50 000 patienter genomgår årligen gammaknivskirurgi, och denna unika metod är väl dokumenterad med data från mer än 70 000 patienter redovisade i vetenskapliga artiklar. Ingen annan metod har uppnått större klinisk acceptans.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 4 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.