Elekta AB

ELEKTA FÅR UPPDRAG ATT UNDER 30 ÅR LEVERERA UTRUSTNING OCH SERVICE TILL NY CANCERKLINIK I STORBRITANNIEN

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:26 CET

Cancerpatienter i sydvästra England kommer att få bättre tillgänglighet och kunna erbjudas avancerad strålterapi vid Somerset Oncology & Haematology Centre vid Taunton & Somerset NHS Trust’s Musgrove Park Hospital, vilket kommer att öppnas våren 2009. Elekta, världsledande inom avancerad strålbehandling och IT-system för cancervården, har utvalts att leverera två nya linjäracceleratorer för strålterapi samt IT-system för behandlingsplanering och hantering av patient- och informationsflöde.

Genom att strålbehandling bedrivs lokalt och att onkologer kommer att finnas tillgängliga vid Musgrove Park, kommer cancerpatienter i Somerset att kunna erbjudas bättre och snabbare vård. Den nya kliniken kommer att kunna ge strålbehandling till cirka 1200 patienter årligen.

Som en del av detta kontrakt, kommer Elekta att boka en order på cirka 110 Mkr under bolagets tredje kvartal år 2006/07. Denna initiala order innefattar två digitala linjäracceleratorer - Elekta Synergy® platform - för högprecisions-behandling genom intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) och med möjlighet för uppgradering till tredimensionell volymröntgen för bildstyrd strålterapi (IGRT). Inkluderat i ordern är också PrecisePLAN®, Elektas system för behandlingsplanering innefattande system för tredimensionell och IMRT-planering samt även ett omfattande informationshanteringssystem från IMPAC Medical Systems, ett dotterbolag till Elekta.

Avtalet med Elekta ingår i ett privat finansieringsinitiativ (PFI) och innefattar att Elekta ansvarar för underhåll och utbyte av utrustning under kontraktets 30-åriga löptid. Elekta kommer också att leverera och ansvara för utrustning för kvalitetssäkring under hela kontraktstiden.

”Vi är mycket nöjda med att den nya onkologi- och hematologikliniken nu är en realitet och inte bara en vision. Elekta var ett naturligt val av huvudleverantör eftersom bolaget har ett erkänt ledarskap vad gäller teknologiutveckling och kan erbjuda heltäckande och avancerade lösningar för såväl behandling som planering och informationshantering”, säger David Allwright, Planeringschef på Musgrove Park Hospital.

“Det här är ett äkta partnerskap och en heltäckande långsiktig lösning för sjukhuset”, säger David Belcher, Europaansvarig för PFI-upphandling inom Elekta. “Vi har etablerat en utmärkt relation med Taunton and Somerset NHS Trust och vi kommer att bygga vidare på denna när vi nu skapar en modern och avancerad klinik vid Musgrove Park.”

Tidigare under 2005 och 2006 har Elekta blivit utvalt till att leverera behandlingsutrustning inom ramen för andra privata finansieringsinitiativ (PFI), bland annat St. James’ Hospital vid The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust.

“Det 30-åriga PFI-avtalet med Taunton and Somerset NHS Trust är ytterligare ett bevis på Elektas starka position i Storbritannien”, säger Olof Sandén, Vice President och Elektas regionchef i Europa. “Samarbete mellan statliga och privata finansiärer kommer att bli allt mer vanligt inte bara i Storbritannien utan även i andra delar av Europa. Elektas förmåga att erbjuda heltäckande och integrerade lösningar, men ändå baserade på industristandarder och öppna gränssnitt, gör oss till en attraktiv partner i denna typ av projekt”, sammanfattar Sandén.


******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr
Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000
e-mail: peter.ejemyr@elekta.com


Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com