Elekta AB

ELEKTA LANSERAR NY BILDSTYRD OCH STEREOTAKTISK LÖSNING SOM FÖRSTÄRKER PRODUKTPORTFÖLJEN FÖR BEHANDLING AV CANCER I HJÄRNAN, RYGGRADEN OCH ÖVRIGA KROPPEN

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 15:28 CEST

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 20 april 2006

Dedikerade lösningar utvecklade för att hjälpa neurokirurger behandla cancertumörer mer aggressivt än tidigare, med full tillförlitlighet.

Vid den kommande vetenskapliga konferensen, tillika årsmöte för American Association of Neurological Surgeons (AANS) den 22–27 april, i San Francisco, kommer Elekta att visa en komplett portfölj av kliniska lösningar för stereotaktisk behandling av cancertumörer.

Elekta behåller sin världsledande position som den enda leverantör som kan erbjuda dedikerade lösningar för behandling av cancer i hjärnan, invid ryggraden och i övriga delar av kroppen. Nu introduceras det nya systemet Elekta Axesse™, världens första 6D robotiskt styrda och bildstyrda system för strålkirurgi optimerat för behandling av ryggradstumörer. Elekta Axesse bygger på unik stereotaktisk teknologi och äkta tredimensionell bildteknik med syfte att säkerställa en snabb, effektiv och precis behandling av patienten.

Vid årets AANS kommer Elekta också att visa Leksell Gamma Knife®, det världsledande systemet för strålkirurgisk behandling av tumörer och andra sjukdomar i hjärnan och det enda system i världen som är helt dedikerat för icke-invasiv strålkirurgi. Patienter och läkare världen över uppskattar gammaknivskirurgi på grund av de minimala ingreppen, den korta behandlingstiden och de dokumenterade kliniska resultaten. Vid gammaknivskirurgi kan patienten ofta lämna sjukhuset samma dag och direkt återgå till sitt dagliga liv.

“Neurokirurger besitter mycket viktiga kunskaper och unika färdigheter. Att välja rätt system för stereotaktisk strålkirurgi hjälper dem att utveckla dessa färdigheter”, säger Jim Rose, Elektas Vice President of Marketing för Nordamerika. ”Elektas stereotaktiska system erbjuder den oöverträffade precision som är nödvändig för att aggressivt behandla tumörer och andra neurologiska sjukdomar utan ökad risk att skada frisk vävnad.”

Utöver detta, kommer Elekta också att demonstrera ett flertal andra produkter för neurokirurgi, bland annat:

• Leksell® Stereotactic System, världens mest använda system för minimalinvasiv hjärnkirurgi som sätter standarden vad gäller precision, tillförlitlighet, flexibilitet och enkel användning. Detta tredimensionella system för referens och positionering är optimerat för funktionell och stereotaktisk neurokirurgi.

• Elekta Neuromag®, världens mest avancerade system för magnetencefalografi (MEG) som sätter standarden för kombinerad MEG/EEG-utrustning. Med hjälp av MEG är det möjligt att kartlägga funktionen för olika delar av hjärna hos varje enskild patient exempelvis i olika stadier av ett sjukdomsförlopp.

“Vår världsledande portfölj av stereotaktiska lösningar gör det möjligt för neurokirurgikliniker att nå en långsiktig lönsamhet och skapa ett starkt samarbete med respektive onkologiavdelning,” konstaterar Jim Rose. “Med Elektas produkter kan neurokirurger bygga starka program som klarar att möta högt ställda mål, såväl kliniska som affärsmässiga.”


******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr
Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil)
e-mail: peter.ejemyr@elekta.com


Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.